Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Niet uit angst reageren op belangrijke Surinaamse knelpunten die het volk structureel verarmen

Niet uit angst reageren op belangrijke Surinaamse knelpunten die het volk structureel verarmen

Recent heb ik een artikel geschreven waarin ik aangaf dat het voor het volk van Suriname beter is om SLM (recent weer uren vertraging op Schiphol) op te doeken in plaats van het voort te zetten als een bodemloze put zonder een duidelijk eindresultaat.

Dit betoogde ik omdat Suriname in de diepe crisis zich zo een positie niet kan permitteren. Er zijn belangrijkere zaken die aangepakt kunnen worden met het geld dat nu echt wordt verspild. Uiteraard kreeg ik positieve maar ook minder leuke reacties op mijn artikel. Ik richt me in dit artikel op beide groepen om een uitgebreidere toelichting te geven op mijn idee.

Ik som voor de volledigheid even een aantal ernstige knelpunten op: criminaliteit in Suriname staat op een historisch hoogtepunt, de medische gezondheidszorg op een historisch dieptepunt, het land stroomt leeg, braindrain, koopkracht op een historisch dieptepunt, de SRD-devaluatie zoekt nieuwe hoogtepunten op en de prijsinflatie die dit jaar waarschijnlijk wederom op de 50 procent of meer uitkomt. Dit allemaal terwijl SLM schaarse USD’s blijft slurpen zonder een uitzicht op verbetering.

Ik gebruik SLM in dit artikel als voorbeeld om aan te geven hoe de beslissers in Suriname keer op keer angst zaaien, de fout ingaan, en het volk zo uitbuiten en het land blijven vernietigen. Geen wonder dat na 48 jaar er geen millimeter vooruitgang is geboekt. De oude politiek kon het 48 jaar niet en zal het ook niet kunnen.

Door angst gedreven beslissen en verhalen vertellen buit men het volk uit
Als het om de SLM gaat is het simpel. Het bedrijf heeft geen bestaansrecht. Er zijn velen die stellen dat Suriname in complete isolatie zou terechtkomen als SLM opgedoekt wordt. Met andere woorden het is van overlevingsbelang voor Suriname om KLM te concurreren met een zieke vogel, de SLM. Een land als Suriname moet en zal een eigen luchtvaartmaatschappij hebben en punt uit, is de redenering.

Dit is pure angst zaaien en bekrompen redeneren. SLM concurreert allang niet meer met KLM, het is geen partij voor KLM. Een zieke vogel kan onmogelijk net zo vlot vliegen als een gezonde vogel. Bij de dood van SLM sleept het, het verarmde Surinaamse volk mee, hoelang moet dit duren?

Wat mag SLM in de lucht houden nog kosten? Gaan de tickets van KLM werkelijk duurder worden als SLM stopt met vliegen? De angsthazen roepen heel luid; JA en verspreiden hun evangelie van angst zodat ze kunnen blijven uitbuiten roven en profiteren!

Feit is dat men door angst te zaaien men het volk dom houdt en zo blijft een handje vol profiteren van het geld dat bij SLM omgaat. De werknemers worden sowieso niet geweldig betaald, dus zij profiteren er niet van. Rara, wie wel? Denkt u hier maar een keer goed over na.

Stel de juiste vragen om te komen tot de juiste oplossing
In Suriname stelt men de verkeerde vragen als het gaat om complexe problemen en dus komt men uit op de verkeerde oplossingen.

De vraag die men moet stellen in het geval van SLM is: welke partnerships moeten we aangaan om meer maatschappijen op Suriname te laten vliegen naast KLM, om te voorkomen dat we in een isolement geraken als we SLM opdoeken? Of hoe kan Suriname zijn luchtruim zodanig openstellen en aantrekkelijk maken voor andere luchtvaartmaatschappijen, dat de ticketprijzen stabiel blijven en zelfs gaan dalen? Dus hoe kan men Suriname nog aantrekkelijker maken voor andere luchtvaartmaatschappijen?

Als voorbeeld en om te leren kan men kijken naar kleine eilandjes als Curaçao (150.000 inwoners), Bonaire (20.000 inwoners), Sint-Maarten (42.000) dit ten opzichte van Suriname (ongeveer 550.000 inwoners). KLM vliegt ook naar al deze eilandjes zonder eigen vliegmaatschappij maar er zijn genoeg andere luchtvaartmaatschappijen die door Nederland toegestaan worden om haar eigen luchtvaartmaatschappij te concurreren. Is dit niet raar, jezelf concurreren? En Suriname maar denken dat het echt heel erg nodig is om een eigen luchtvaartmaatschappij nodig te hebben. Bewijs geleverd hierboven, dus klinkklare onzin!

Deze kleine gebieden hebben geen eigen carrier. Zijn ze geïsoleerd? Zijn de ticketprijzen verdriedubbeld? NEE, NEE, NEE! Waarom zou het Suriname dan overkomen?

Stop met angst zaaien en stel de juiste vragen stellen
Zo heeft men het volk ook verarmd door IMF binnen te halen en blijft men de banken verrijken met de Open Market Operations. Allemaal omdat men ook hier angst zaaiend tot besluiten is gekomen. De angst die men het volk heeft doen geloven is dat als IMF Suriname niet binnen zou komen dan zou op heel Suriname beslag gelegd worden, Suriname zou ophouden te bestaan. Wel, wel, wel, een land kan nooit failliet gaan!

De vraag die men toen stelde was dus verkeerd: hoe voorkomen we dat er op heel Suriname beslag gelegd wordt? Antwoord van de huidige regering: door IMF binnen te halen en het gevolg koopkrachtvernietiging, criminaliteit, medische zorg kapot, sociale en maatschappelijke verloedering.

De vraag die eigenlijk gesteld HAD moeten worden door deze regering en haar geweldige adviseurs is: hoe zorgen we dat we de schulden dusdanig managen dat de koopkracht van het volk behouden blijft en wij als regering de discipline kunnen opbrengen om orde op zaken te stellen?

Maar deze vraag is niet gesteld en het resultaat is er ook naar, het volk is weer decennia achteruit gezet en het land stroomt weer leeg. Ik zet het gevolg nog een keer op een rij voor u: criminaliteit in Suriname staat op een historisch hoogtepunt, de medische gezondheidszorg op een historisch dieptepunt, het land stroomt leeg, braindrain, koopkracht op een historisch dieptepunt, de SRD-devaluatie zoekt nieuwe hoogtepunten op en de prijsinflatie die dit jaar waarschijnlijk wederom op de 50 procent of meer uitkomt.

Dus nu terug naar SLM. Wie durft verder te kijken dan de ongefundeerde angsten en de relevante vragen te stellen die tot een goede oplossing leiden. Wie durft de vragen te stellen? Welke partnerships moeten we aangaan om meer maatschappijen op Suriname te laten vliegen naast KLM, om te voorkomen dat we in een isolement geraken als we SLM opdoeken? Of hoe kan Suriname haar luchtruim zodanig openstellen en zich als land/gebied aantrekkelijk maken voor andere luchtvaartmaatschappijen, dat de ticketprijzen stabiel blijven en zelfs gaan dalen? Dus hoe kan men Suriname nog aantrekkelijker maken voor andere luchtvaartmaatschappijen in plaats van geld te blijven pompen in een ziekmakende uitbuitende droom die nooit enige waarde gaat hebben?

SLM-evangelisten stop met angst zaaien, het is duidelijk wie profiteert en het volk uitbuit door de asema SLM in de lucht te houden. Men doet het niet voor de werknemers want die worden al decennialang onderbetaald en ook uitgebuit!

Dr. Ashwin Ramcharan RO