Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Niet behandelen grondenrechtenvraagstuk ook op conto DNA

Niet behandelen grondenrechtenvraagstuk ook op conto DNA

Het niet behandelen van het grondenrechtenvraagstuk moet ook op het conto van De Nationale Assemblee (DNA) worden geschreven. Er spelen enge belangen. Er waren zelfs momenten dat er geen quorum was. Anders zou de wet mogelijk al lang behandeld en goedgekeurd zijn. Deze mening deelde minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) te Pikin Saron bij de ceremoniële ingebruikname van het watersysteem.

De bewindsman is van mening dat leden van het parlement eerlijk en transparant moeten zijn over deze kwestie. Hij riep alle politieke partijen die in DNA vertegenwoordigd zijn op om met het volk van Pikin Saron te komen praten over deze kwestie. Misschien heeft een partij die zegt op te komen voor het inheemse belang een ander standpunt wanneer het erop aankomt.

In het STVS journaal drong de bewindsman erop aan dat dit vraagstuk transparant wordt behandeld. Tijdens de plechtigheid te Pikin Saron heeft de plaatselijke gemeenschap wederom via het dorpshoofd Clarissa Moera-Awalie aandacht voor deze kwestie gevraagd. Ze zijn blij dat het gebied voorzien wordt van de nodige nutsvoorzieningen maar zijn ook van mening dat, zonder toekenning van de grondenrechten, de gemeenschappen in voortdurende onzekerheid leven.