Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » “Newmont Suriname, LLC en Anton de Kom Universiteit van Suriname tekenen Memorandum van Overeenstemming voor Samenwerking in Goudmijnsector”

“Newmont Suriname, LLC en Anton de Kom Universiteit van Suriname tekenen Memorandum van Overeenstemming voor Samenwerking in Goudmijnsector”

Newmont Suriname, LLC en de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben op 1 september 2023 een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend om samen te werken aan kennisuitwisseling en duurzame ontwikkeling in de goudmijnsector. Dit partnerschap heeft als doel de expertise van beide entiteiten te bundelen om vooruitgang te boeken in de mijnbouwsector en bij te dragen aan de groei van de industrie als geheel.

De belangrijkste doelen omvatten het creëren van een talentenpool voor toekomstige werkgelegenheid bij Newmont, het ondersteunen van de ontwikkeling van onderwijsmateriaal, het bieden van kansen aan studenten via stages en afstudeerprogramma’s, en het overbruggen van de kloof tussen academisch leren en praktijkervaring in de goudmijnindustrie. Dit partnerschap wordt gezien als een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst voor de goudmijnsector in Suriname, waarbij zowel Newmont als de universiteit zich inzetten voor verantwoordelijkheid en gemeenschapsontwikkeling. Het biedt ook mogelijkheden voor internationale praktijkervaring voor studenten. Deze samenwerking benadrukt het belang van publiek-private partnerschappen en zal resulteren in concrete actieplannen om de samenwerking verder vorm te geven. Het markeert een mijlpaal in de reis van beide partijen en benadrukt hun toewijding aan uitmuntendheid en duurzame praktijken in de goudmijnsector.