Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nederlandse bisschoppen: Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Nederlandse bisschoppen: Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid

De economische voorsprong van Nederland rust mede op slavernij, schrijven de Nederlandse bisschoppen in een verklaring over de rol van de Kerk in het slavernijverleden. De bisschoppen willen daarbij stilstaan om “samen een toekomst van verzoening en vrede op te bouwen”.

Op 1 juli begint het honderdvijftigste herdenkingsjaar van de volledige afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën. In het kader van die herdenking hebben de Nederlandse bisschoppen een verklaring gepubliceerd waarin ze stilstaan bij de rol van de Nederlandse katholieke Kerk in dat verleden.

“We willen het slavernijverleden onder ogen zien”, schrijven de bisschoppen. Ze leggen uit, dat ook katholieken als dader en als slachtoffer een rol hebben gespeeld in de slavenhandel, wat “haaks staat op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allen geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.”

Petrus Donders

De bisschoppen besteden ook aandacht aan katholieken die destijds tegen slavernij waren, zoals de missionaris Petrus Donders, die zich in Suriname inzette voor leprapatiënten en marrons (de nazaten van ontsnapte slaven). Ook waren er gelovigen die tot slaaf gemaakten kochten om ze vrij te laten.

In de verklaring staan de bisschoppen stil bij het feit dat “dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme”. Daarbij erkennen ze de doorwerking daarvan nu nog steeds gevoeld wordt: “Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder zondige structuren uit het verleden.”

De bisschoppen kijken niet alleen naar de geschiedenis, maar zien nu nog steeds slavernij “daar waar sprake is van politieke en economische onderdrukking”. Kinderarbeid, prostitutie en gedwongen huwelijken zijn nieuwe vormen van slavernij, aldus de bisschoppen, waar wereldwijd vijftig miljoen mensen onder lijden.

“De veroordeling van elke vorm van slavernij is het erkennen van de waardigheid van iedere mens”, vervolgen ze. “We benadrukken en blijven uitdragen dat structuren van moderne slavernij, die deze waardigheid ontkennen, niet stroken met de boodschap van het Evangelie van Christus.”

Ter afsluiting schrijven de Nederlandse bisschoppen het slavernijverleden te herdenken “om samen een toekomst van gerechtigheid, verzoening en vrede op te bouwen”.