Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » NDP vrouwen geschokt door vele moorden op vrouwen

NDP vrouwen geschokt door vele moorden op vrouwen

De NDP vrouwen zijn diep geschokt door de vele moorden op vrouwen, femicide, welke zich met enige regelmaat voor doet. Het intrieste gebeurde de afgelopen week wordt dan ook sterk veroordeelt. Onze diepe medeleven gaan uit naar de twee families die momenteel overladen zijn door pijn en machteloosheid. Aan de ene kant is een familie op zeer wrede en lafhartige wijze een geliefde kwijtgeraakt. Aan de andere kant zit een andere familie met vragen, misschien zelf angst en schuldgevoelens van het geen een hunner teweeg heeft gebracht.

Behalve wat zich nu wereldwijd aan het voltrekken is als de ‘me too’ beweging welke pijnlijk de achtergestelde positie van de vrouw blootlegt, zien wij in ons land steeds meer geweld tegen vrouwen de kop op steken. Niet alleen volwassen vrouwen maar ook jonge meisjes zijn nog steeds slachtoffer van seksueel misbruik, verkrachting en huiselijk geweld.

Wij onderkennen dat dit probleem thans extra aandacht behoeft en integraal en multi-sectoraal zal moeten worden aangepakt met niet slechts een rol voor de overheid maar de samenleving in haar totaliteit. Als samenleving zijn wij medeplichtig als wij onze ogen en hart sluiten hiervoor. Dit vraagstuk overstijgt een enkele partij politieke agenda en eist dat de totale natie zich schaart achter de noodkreet van en voor een betere bescherming van de vrouw! De vrouwen van de Nationale Democratie Partij (NDP) verwerpen in ieder geval elke vorm van geweld tegen de vrouw.

Wij vrouwen van de NDP geloven daarom dat niet slechts rond de dag van de vrouw op 8 maart of eind november tijdens de wereldwijde geweld tegen de vrouw campagne aandacht moet worden besteed aan het fenomeen. Zoals eerder aangegeven zullen wij als samenleving geweld tegen vrouwen gezamenlijk moeten aanpakken. Wij brengen daarom de essentie en de noodzaak tot actie dringend onder de aandacht van onze religieuze en culturele organisaties, groepen die zich sterk maken voor man en vrouw, organisaties die werken aan het versterken van het individu binnen de samenleving.

Voorts doen wij een oproep aan zowel heren als vrouwen politici om zich op te werpen als ambassadeurs voor het terugdringen van femicide. Vrouwenmishandeling dient strafbaar gesteld te worden bij wet. Dit omdat het toch duidelijk is dat het grootste deel van de slachtoffers van huiselijk geweld vrouwen zijn. Er is speciale aandacht vereist voor het geweld dat tegen vrouwen wordt gepleegd. Laten wij nu de handen in een slaan om het aanzienlijk aantal moorden van vrouwen binnen de relationele sfeer nu te stoppen.