Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nationaal veiligheidsplan incorporeren in beleid

Nationaal veiligheidsplan incorporeren in beleid

PARAMARIBO — President Santokhi heeft aan alle ministers die veiligheid in hun portefeuille hebben, gevraagd het national veiligheidsplan te incorporeren in hun eigen veiligheidsplan, actie daarop voor te bereiden en uit te voeren. Het document is door de werkgroep Nationaal Strategisch en Veiligheidsplan eerder dit jaar aan de president aangeboden tijdens de eerste veiligheidsconferentie.

Voor minister KrishnaMathoera van Defensie is dit een heel belangrijk document. Ze zegt dat verschillende ministeries en functionarissen betrokken zijn en benadrukt dat veiligheid veel ruimer is geworden.

Klimaatverandering, bouwen volgens de vergunningsvoorwaarden, tegengaan van witwassen, voedsel- en economische veiligheid en hoe om te gaan met het milieu en chemische stoffen zijn enkele aspecten die erbij zijn gekomen en waar rekening mee gehouden dient te worden. “Over dit alles moeten er regels komen”, aldus Mathoera.

Ze zegt dat de nationale commissie al deze zaken in kaart heeft gebracht en geprioriteerd. Voor het ministerie van Defensie geldt dat dit departement zal nagaan hoe onder meer de grenscontrole te verbeteren en welke veiligheidsplanning gemaakt kan worden voor de komende jaren.

De defensieminister noemt ook zaken als veiligheid rondom scholen, veiligheid in de gezondheidszorg, openbare ordeverstoring en criminaliteit. “Het zijn allemaal thema’s die in het veiligheidsplan zijn opgenomen en waar wij als ministers en regering de plicht hebben het te incorporeren in ons beleidsplan, daarop acties te formuleren en zo bij te dragen aan een veilige samenleving.”