Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Nationaal Jeugdparlement voortaan Jeugdraad Suriname

Nationaal Jeugdparlement voortaan Jeugdraad Suriname

Verkiezing op 1 juni  volledig digitaal

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “Behalve dat de naam Jeugdparlement is gewijzigd in Jeugdraad Suriname verwacht ik meer van de jongeren die zullen worden gekozen. Ze zullen actief met de jongeren in hun ressort in contact moeten blijven.” Dit zei minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

De bewindsman sprak gisteren in het Lalla Rookh-gebouw bij de presentatie van de nieuwe website van  de Jeugdraad en introductie van de campagne jingle voor de verkiezing op 1 juni. Deze zal volledig digitaal worden gehouden. Het zijn de eerste verkiezingen ooit in Suriname waarbij kiezers op deze wijze hun stem zullen mogen uitbrengen.

“De Jeugdraad is de stem van de jongeren en draagt bij aan jongerenparticipatie op bestuurlijk niveau in ons land”

NJI-directeur Mitesh Bhaggoe

Beladen

De minister erkent het belang van jongerenparticipatie. Hij wil voorkomen dat er een disconnectie ontstaat tussen jongeren en de leden van de Jeugdraad. Bij de evaluatie over jongerenparticipatie kwam naar voren dat het functioneren van de jeugdparlementariërs nooit goed tot uiting is gekomen. Daar willen de minister en zijn team verandering in brengen.

Mitesh Bhaggoe, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), noemde bij de presentatie de benaming ‘Jeugdparlement’ beladen. Dat is gebleken uit onderzoek onder jongeren. Daarom is rebranding belangrijk. “De Jeugdraad is de stem van de jongeren en draagt bij aan jongerenparticipatie op bestuurlijk niveau in ons land. De kernwaarden die daarbij horen zijn betrokkenheid, assertiviteit en zelfstandigheid”, aldus Bhaggoe.

Voorwaarden

Kandidaten krijgen op 27 april van acht uur ‘s morgens tot en met drie uur ‘s middags de mogelijkheid om hun documenten te uploaden. Een kandidaat moet minimaal zestien en maximaal 22 jaar zijn, de Surinaamse nationaliteit hebben en ervaring met jeugdwerk. Daarvan moet er een voordrachtbrief kunnen worden overlegd. Deze brief komt in de plaats van de 1 procent-regel, waarbij een kandidaat handtekeningen van jongeren die achter hem of haar staan moest verzamelen.

Een kandidaat moet ook een motivatiebrief overleggen waarom wordt meegedaan aan de verkiezing. Andere vereisten zijn over goede contactuele eigenschappen beschikken, van onbesproken gedrag zijn en geen betrokkenheid hebben in de actieve partijpolitiek. Bhaggoe zegt dat tot dit laatste is besloten, omdat bij vorige verkiezingen is gebleken dat de partijpolitiek het imago van het instituut schaadde.

Legitimatie

Stemmen zal op 1 juni mogelijk zijn van zeven uur ‘s morgens tot en met zes uur ‘s avonds. “Kiezers mogen dan vanuit elke locatie in het land digitaal stemmen op de kandidaten van hun district. Na verificatie krijgt de kiezer toegang om één keer digitaal te stemmen”, legt Bhaggoe uit.

Voor de jongeren tussen twaalf en zestien jaar die nog geen identiteitskaart hebben, zal de verificatie tóch middels een ID-nummer moeten gebeuren. “Iedere Surinamer krijgt vanaf de geboorte een ID-nummer toegewezen. De kiezer die nog geen ID-kaart heeft, moet tenminste wel het nummer achterhalen om te kunnen stemmen”, aldus Bhaggoe. Nadat de leden van de Jeugdraad Suriname zijn gekozen, zullen zij minimaal zes maanden worden getraind.

De verkiezing van het toenmalige Nationaal Jeugdparlement had in 2020 moeten worden gehouden, maar dat kon niet vanwege de Covid-19-pandemie. “Tot 2021 had dit instituut de status van ‘demissionair’. Daarom was het belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen moesten worden georganiseerd.” De eerste verkiezingen van het NJP werden in 2004 gehouden.