Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Moslimorganisaties ontvangen Korans van Verenigde Arabische Emiraten

Moslimorganisaties ontvangen Korans van Verenigde Arabische Emiraten

PARAMARIBO — De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), een land waarmee Suriname een hechte en vruchtbare samenwerking onderhoudt heeft vijf honderd exemplaren van het heilig boek, de Koran gedoneerd aan Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) heeft de exemplaren van de Heilige Koran overhandigd aan de overkoepelende moslimorganisaties in Suriname.

De Madjilies Moeslimien Suriname, Surinaamse Islamitische Vereniging, Surinaamse Moesliem Associatie, Islamitische Federatie Suriname, Stichting der Islamitische Gemeenten in Suriname, de Religieuze Vereniging Sahabutal Islam, Algemeen Hadj Comité Suriname, Teratai Training & Consultancy en Nurusshobri Islamic Foundation of Suriname hebben donderdag een set van drie boeken overhandigd bestaande uit een versie in de Arabische taal, Arabisch-Engels alsook Arabisch-Nederlands.

“Wij zijn onderdeel van de wereld en die wereld kijkt ook naar ons, hoe wij ons presenteren”, benadrukte de minister. “Het is aan ons om het verhaal te vertellen of soms corrigerend op te treden omdat je geen perceptie wilt creëren dat niet correct is”, zegt Ramdin bij de overhandiging

Naast de moslimorganisaties zal de regering ook een aantal exemplaren voor algemeen gebruik worden schenken aan de universiteit en andere onderwijsinstellingen. “Hoe meer mensen kennis dragen, hoe meer begrip er ontstaat. Onbegrip creëert onnodige perceptie die moeilijk weggenomen kunnen worden als je beter weet”, stelde de bewindsman.

Voorts legt de minister uit dat het belangrijk is dat het ministerie ook met religieuze organisaties goede relaties onderhoudt, van welke denominatie dan ook, vanwege het feit dat Suriname een multiculturele, multi-etnische en multireligieuze samenleving is. Hij stelde dat de Surinaamse diversiteit erg positief is en de Surinaamse inwoners een hoge mate van tolerantie en acceptatie hebben die een samenleving creëert welke gebaseerd is op morele waarden en normen.

De BIBIS-minister gaf aan dat het belangrijk is om de wereld te tonen, op welke wijze een kleine samenleving met een hoge mate van diversiteit toch tolerant kan zijn jegens elkaar en vreedzaam kan leven zonder conflicten. Hij stelt dat wij het tegengestelde moeten zijn van wat in de wereld plaatsvindt, zoals het verbranden van heilige boeken en verbranden van religieuze gebedshuizen, en dat wij daar absoluut niet in mee mogen gaan. “Wij hebben altijd gepropageerd dat we respect hebben voor elkaars cultuur en cultuuruitingen. Het is belangrijk dat we dat nadrukkelijk presenteren, omdat de wereld naar ons kijkt hoe wij omgaan met dit soort fundamentele rechten in de samenleving”, benadrukte de minister tot slot.