Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » “Moet ik nu ook voor Openbare Werken werken? Pe a moni de dan?”

“Moet ik nu ook voor Openbare Werken werken? Pe a moni de dan?”

In Suriname wordt al geruime tijd geklaagd over de infrastructuur in bepaalde gebieden. De wegen, bruggen en andere infrastructurele werken  zijn in vervallen staat en hebben een negatieve invloed op de economie en de levenskwaliteit van de bevolking. Er zijn verschillende redenen die genoemd kunnen worden waarom de infrastructuur in Suriname heel slecht is. 

Ten eerste wordt er door de regering geen prioriteit gegeven om investeringen te plegen in onze infrastructuur. Hierdoor verkeert onze infrastructuur in een heel slechte slaat met alle gevolgen van dien. Eén van de gevolgen is slijtage aan de voertuigen van de burgers die dagelijks gebruik maken van de slechte infrastructuur. Dit zorgt alleen voor extra onvoorziene uitgaven voor de burgers. Behalve dat zij al nauwelijks uitkomen met hun salaris komen er ook nog onvoorziene kosten bij kijken.

“Suriname is een corrupt land, er is een gebrek aan transparantie en accountability. Deze regering weet alleen waaraan ze prioriteit geven, maar alles behalve aan onderhoud van onze infrastructuur.”

Mevrouw Leeflang is recent in de kosten gejaagd om auto onderdelen te vervangen doordat zij dagelijks gebruik maakt van een heel belangrijke verbindingsweg die nu vol grote gaten zit, en waaraan de overheid letterlijk niets doet.  Ook is er door het ministerie van Openbare Werken aangekondigd dat er geen middelen beschikbaar zijn om de infrastructuur optimaal te onderhouden. “Moet ik nu ook voor Openbare Werken werken? Pe a moni de dan? Zomaar hebben ze zoveel ambtenaren in dienst”,  was de reactie van de heer Menke die taxichauffeur is en dagelijks gebruikt maakt van de wegen in en rondom Paramaribo. Naast het feit, dat er geen middelen beschikbaar zijn, is er ook een gebrek aan capaciteit en goed opgeleide werknemers bij de overheid en betreffende autoriteiten om hun werk naar behoren te kunnen doen. Er is geen sprake van ‘the right men on the right job’.

Een andere oorzaak kan ook zijn de geografie van het land. Suriname is een land met veel landschap, wat het moeilijk maakt om infrastructuur op grote schaal te ontwikkelen en te onderhouden. Het bouwen van bijvoorbeeld bruggen en wegen is dan veel duurder en complexer in de jungle of bosrijke gebieden. Ook zijn veel dorpen in het binnenland alleen per boot te bereiken, wat de aanleg van wegen bemoeilijkt.

JM