Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Misstap in privé niet beschermd door artikel 140

Misstap in privé niet beschermd door artikel 140

Wanneer een assembleelid in privé een misstap maakt, moet men niet ervan uitgaan dat deze persoon beschermd wordt door artikel 140 van de Grondwet. Artikel 140 van de Grondwet van Suriname bepaalt: ‘Politieke ambtsdragers staan wegens misdrijven, in die betrekking gepleegd, ook na hun aftreden terecht voor het Hof van Justitie.’ In de kwestie rond de veelbesproken grondcorruptiezaak hoeft de procureur-generaal niet te wachten op een in staat van beschuldiging stellen van De Nationale Assemblee (DNA).

Zoals bekend wordt de naam van VHP-parlementariër Mahindre Jogi genoemd. Er gaan stemmen op dat de volksvertegenwoordiger eerst in staat van beschuldiging moet worden gesteld alvorens er een onderzoek tegen hem kan worden begonnen. Bestuurskundige Eugene van der San is het daarmee niet eens. De taken van een assembleelid zijn duidelijk vastgesteld in de Grondwet.

In de spraakmakende zaak zijn de handelingen niet gepleegd in de hoedanigheid van politieke ambtsdrager. Van der San geeft via de STVS aan, dat nergens in de Grondwet is aangegeven, dat een assembleelid mensen tot hulp moet zijn voor een stukje grond. Een DNA-lid heeft als taak onder meer de regering te controleren. Als een volksvertegenwoordiger een burger helpt, valt dat onder de privésfeer.

Met de beschikbare informatie kan er gewoon gewerkt worden met artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering, dat normaal van toepassing is. In dit artikel staat:
1. Als verdachte wordt aangemerkt degene ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.
2. Gedurende de vervolging wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht.

In deze kwestie is een grondinspecteur aangehouden, die heeft aangegeven in opdracht van Jogi te hebben gewerkt. Deze zaak heeft veel stof doen opwaaien.