Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » MinOWC deelt informatie met lokale gemeenschap over Schoolcampus Para

MinOWC deelt informatie met lokale gemeenschap over Schoolcampus Para

Vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) hebben een informatiesessie gehouden voor bewoners van het district Para om hen te informeren over de Schoolcampus Para. Deze sessie is in samenwerking met het districtscommissariaat Para georganiseerd en vond plaats in het Multifunctioneel Centrum te Onverwacht. De Schoolcampus Para bestaat uit 13 faciliteiten en 22 gebouwen, waaronder schoollokalen, praktijklokalen en sportfaciliteiten.

De scholengemeenschap zal vanaf oktober 2023 geopend zijn en onderwijs bieden op havo- en vwo-niveau. Er is nog ruimte voor inschrijving van leerlingen. Daarnaast zal de campus ook woonvoorzieningen bieden voor 240 studenten in 10 studentenflats op het terrein. De opening hiervan is gepland voor de tweede helft van 2024.

Naast leerlingen zal de scholengemeenschap ook mogelijkheden bieden voor werkzoekenden in de omgeving. Zo is er per direct mogelijkheid voor plaatsing van schoonmaaksters, tuinlieden, bewakers en administratief personeel. Voor de opening van de woonvoorzieningen op de schoolcampus zullen er meer medewerkers in verschillende posities worden geworven. Geïnteresseerden uit het district kunnen zich registreren via het districtscommissariaat.

Na een presentatie door het minOWC kregen de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze vragen gingen voornamelijk over schoolvervoer, studierichtingen en de accommodatie voor werkzoekenden. De grote behoefte aan onderwijs in Para kwam duidelijk naar voren, en de vreugde over de komst van de nieuwe schoolfaciliteiten was merkbaar.

De gemeenschap heeft aangegeven graag zo veel mogelijk betrokken te willen worden en er is gesproken over een overlegstructuur om ervoor te zorgen dat de behoeften van Para goed worden overgebracht bij het ministerie. De aanwezige directeuren en coördinatoren van het ministerie hebben toegezegd te zullen bekijken hoe er in de komende jaren gewerkt kan worden aan meer onderwijsmogelijkheden vanuit de Schoolcampus Para.

Het ministerie heeft vandaag een informatiesessie verzorgd over de Schoolcampus Moengotapoe. Eind september vindt de officiële opening plaats van de schoolfaciliteiten in Para en Moengotapoe. De schoolcampussen zijn een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en worden gefinancierd door de Islamic Development Bank als onderdeel van het Secondary and Technical Education Support (STES) Project.