Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister Raghoebarsing: “We hebben nog vijf reviews te gaan en die moeten allemaal halen”

Minister Raghoebarsing: “We hebben nog vijf reviews te gaan en die moeten allemaal halen”

De regeringsraad heeft met de parlementsleiding, de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, deskundigen van het ministerie van Financiën en Planning en de vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Suriname, het werkprogramma betreffende de samenwerking met het IMF voor de komende drie maanden maandag 25 juni besproken. 

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning: “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en er is meer onderlinge duidelijkheid. Werkafspraken, waarbij de president zegt dat die om de twee weken geëvalueerd moeten worden.”

Steun Assemblee voor IMF-beleid regering

“De voorzitter van De Nationale Assemblee heeft ondersteuning toegezegd met betrekking tot het IMF-beleid. Hij heeft gevraagd om op tijd geïnformeerd te worden waar het hoogste college van Staat moet inkomen. Dit is te begrijpen, omdat het parlement een heel drukke agenda heeft”, onderstreept de bewindsman. 

Wetten maken of aanpassen

Minister Raghoebarsing meent, dat het nu tijd is voor actie ondernemen. Volgens hem moeten er in de komende maanden een aantal wetten worden gemaakt of aangepast. Verder moet er vooruitgang geboekt worden in verbeteringen van bestuur. “De kwaliteit van bestuur is cruciaal. Er worden maatregelen getroffen om de aanbestedingsregels eerlijker en transparanter te maken.”

Er is ook van gedachten gewisseld over anti-money laundering. Effectief beleid op dit stuk kan helpen om het vertrouwen van investeerders en handelspartners in het land te vergroten, wat kan bijdragen aan economische groei en stabiliteit. “Op Financiën en bij de Centrale Bank is er een hele uitgebreide lijst van maatregelen, waarin in detail wordt aangegeven wat de voortgang is van het IMF-programma op dagelijkse basis”, voegt minister Raghoebarsing eraan toe. 

“We hebben nog vijf reviews te gaan en die moeten allemaal halen. Dit wordt ook beoogd door de president, vicepresident, maar ook het gehele kabinet. Met de sfeer van vandaag en de duidelijke afspraken tussen regering, parlement en het IMF is dit zonder meer haalbaar.”