Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister Ori heeft problemen onderwijs al in kaart gebracht

Minister Ori heeft problemen onderwijs al in kaart gebracht

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Wateroverlast, onvoldoende geld, niet genoeg lokalen, tekort aan voeding voor de leerkrachten in het binnenland. Dat zijn enkele problemen die de op 2 mei aangetreden minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Henry Ori, in kaart heeft gebracht. Hij zegt oplossingen te zoeken voor de onwenselijkheden waarmee leerkrachten kampen.

De bewindsman is in elk geval blij om te zien dat het beter gaat met de opleiding en training van leerkrachten van het binnenland. “Het valt reuze mee met hun onbevoegdheid. Met trainingen worden zij gelukkig beter toegerust.”

“Er moet veel betere voorlichting komen naar de samenleving, zodat men begrijpt wat wordt beoogd met het doorstroombeleid”

Normalisatie onderwijs

Ori, die Marie Levens is opgevolgd, heeft zich de afgelopen dagen breed georiënteerd op het departement. Ook heeft hij kennismakingsbezoeken gebracht aan enkele onderwijsinstituten, zoals de Anton de Kom Universiteit en het Polytechnic College, University of Applied Science.

Eén van zijn prioriteiten is het onderwijs volledig te normaliseren. Hij herinnert eraan dat vanwege de Covid-19-situatie sommige leerlingen beurtelings naar school gingen. “In het nieuwe onderwijsjaar 2023/2024 zullen wij ervoor zorgen dat alle dagen volledig benut worden.”

Hij wil wel voorkomen dat er chaos ontstaat doordat het systeem plotseling wordt aangepast. Doordat sommige leerlingen niet elke dag naar school gaan heeft dat volgens hem ook zijn uitwerking in het gezinsleven.

Wat het doorstroombeleid betreft is hij duidelijk: “Er moet veel betere voorlichting komen naar de samenleving, zodat men begrijpt wat wordt beoogd met het doorstroombeleid.”

Mentale gezondheid

Een ander belangrijk punt waaraan Ori gaat werken is de mentale gezondheid van leerlingen. Hij verwijst daarmee naar de gevechten die sinds het begin van het schooljaar vaker zijn geconstateerd op scholen. “Dit is geen landelijk patroon, maar het heeft wel mijn aandacht. We moeten gewoon meer gaan investeren in mentale gezondheid.”

De bewindsman gelooft dat vanwege de situatie in het land, de leerlingen ook worden aangestoken. “Er is van alles gaande in het land en ook jonge kinderen voelen die spanning. Hun sociale situatie thuis is misschien ook veranderd. We zijn een heel conflictueus land geworden, we willen soms niet met een simpele dialoog zaken uitpraten en dat leidt tot heel veel schermutselingen.” Hij wil bereiken dat leerkrachten meer ruimte krijgen om mentale thema’s te bespreken met hun leerlingen.

Hulp

Voor het oplossen van de problemen in het binnenland wil Ori de hulp inroepen van andere ministeries. Voor het aanleveren van voeding aan de onderwijzers in het diepe binnenland wil hij bijvoorbeeld samenwerken met het ministerie van Defensie. Boten en vliegtuigen inzetten om hiervoor te zorgen is duur. Hij zal met zijn collega Krishna Mathoera van Defensie de mogelijkheid bekijken om het leger hiervoor in te zetten. Ook het veiligheidsaspect zal daarbij besproken worden.

Voor de woningen van de onderwijzers die slecht zijn onderhouden en waarvan er enorme huurachterstanden zijn heeft Ori ook een mogelijke oplossing. “Ik zie het neerzetten van containerwoningen als een oplossing, want zoals het er nu aan toe gaat, met al die achterstanden, zorgt dat voor immense spanningen en dat is niet goed voor de onderwijzers.”