Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister Ori benoemt knelpunten en oplossingen in onderwijs

Minister Ori benoemt knelpunten en oplossingen in onderwijs

Het schooljaar 2023-2024 is onlangs van start gegaan, maar er zijn enkele zaken die niet zo soepel verlopen als gehoopt, zowel voor scholen als leerkrachten. Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), zegt dat een van de opkomende problemen het verlof en vertrek is van leerkrachten naar het buitenland. Op verschillende scholen is er een tekort aan leerkrachten, vooral op vakgebieden zoals talen, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde.

Minister Ori oppert dat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om meer mensen aan te nemen, gezien de beschikbare vacatures. Wat betreft leermiddelen verzekert hij dat er voldoende voorraad is. Nieuwe boeken zijn gedrukt in België en onderweg naar Suriname, hoewel er wat vertraging is in het schema.

Ori benadrukt dat dit geen negatief effect zal hebben op de scholen, omdat veel van de lesstof uit het vorige jaar wordt herhaald, met name in de maand oktober. In de vierde week zullen de nieuwe leerboeken worden gedistribueerd, wat de situatie naar verwachting snel zal stabiliseren.

Daarnaast krijgt leerjaar 9 een extra vak genaamd ‘sector Media en Communicatie’, dat wekelijks één lesuur zal beslaan van oktober tot en met maart. Dit vak heeft tot doel zoveel mogelijk mensen uit de arbeidsmarkt te betrekken bij demonstraties in de klas, waarbij de authenticiteit van beroepen in deze sector wordt benadrukt.

De les zal worden geïntroduceerd door de leerkracht, in samenwerking met professionals uit gerelateerde beroepen, die de scholen zullen bezoeken. Het vak is bedoeld als een oriëntatie om studenten meer inzicht te geven in de praktijk van deze beroepen, en om hen te helpen bij hun keuze voor een beroeps- of academische richting.

Minister Ori benadrukt ook dat er ouders zijn die zich zorgen maken, omdat hun kinderen nog niet zijn ingeschreven op een school. De bewindsman en zijn team willen deze ouders geruststellen door te zeggen dat er oplossingen worden geboden voor kinderen die nog geen plek hebben. Daarnaast is het inzetten van trajectbussen gepland om ervoor te zorgen dat kinderen gemakkelijk van huis naar school kunnen reizen en vice versa.