Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws »  Minister Kuldipsingh: “tekort aan controle medewerkers bij ECD”

 Minister Kuldipsingh: “tekort aan controle medewerkers bij ECD”

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — Controle op de winkelprijzen door de afdeling Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie verloopt moeizaam. Dit liet minister Reshma Kuldipsingh woensdag voor de aanvang van de raad van ministersvergadering weten.

“We hebben op dit moment wel veertig medewerkers, maar die zijn niet bevoegd om de controles te doen. Als ministerie moeten we er rekening mee houden dat we in dit proces van controle, te maken kunnen krijgen met rechtszaken en dat kost de staat weer miljoenen.”

“Daarom moet de gemeenschap ons helpen door de klachten aan ons door te spelen op het whatsappnummer van ECD”

Om het tekort op te vangen heeft het ministerie ook sollicitaties de deur doen uitgaan maar de sollicitanten die reageren vinden volgens de minister het salaris veel te laag “ook al komen ze net van de schoolbanken.”

Training

Minister Kuldipsingh zegt reeds lang te hebben gevraagd dat de ECD-medewerkers een Bavp (Buitengewoon agent van politie) training volgen. Op dit moment hebben slechts negen medewerkers zo een opleiding gevolgd.

“Daarmee kom ik niet verder dus ik zal mijn collega Amoksi van Juspol vragen hoe het hiermee staat”, zegt de bewindsvrouw.  Ook het feit dat medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbare handelingen door bijvoorbeeld na het werk bij een winkel langs te gaan, zonder ondersteuning van een inspecteur, vindt de minister onacceptabel.

Zwarte lijst

“Daarom moet de gemeenschap ons helpen door de klachten aan ons door te spelen op het whatsappnummer van ECD. Ik kan niet in alle winkels aanwezig zijn dus als de gemeenschap ons helpt dan kunnen we optreden tegen die winkeliers.”

Niet zo lang geleden kwam er een bericht binnen dat een winkelier aan de J.D. Gompertstraat aan prijsopdrijving deed door een kilo uien voor SRD 130 te verkopen. De minister laat weten dat zij hebben kunnen achterhalen om welke winkelier het ging. Het was de tweede keer dat deze winkelier is aangesproken. “Maar we hebben een zwarte lijst en bij de derde keer zal de vergunning worden ingetrokken.”

Klachten

De bewindsvrouw geeft aan dat de controles van ECD niet altijd de media halen. “We komen niet altijd in de media na een klacht want we moeten de ondernemer ook beschermen. We zijn er voor het volk maar ook voor de ondernemers”, laat Kuldipsingh weten.

Over de klacht uit de gemeenschap dat er vaak niet wordt gereageerd op het appnummer van ECD, zegt de minister dat ze zo nu en dan een steekproef zal nemen om na te gaan als de apps zijn behandeld.  

Winstmarge

Ook over de winstmarge van importeurs heeft de bewindsvrouw gesprekken gevoerd. “De winstmarge voor importeurs is gebracht naar vijftien procent, maar als de importeur zegt dat hij bijvoorbeeld dan geen uien meer gaat importeren dan moet ik een overweging maken want anders zal de gemeenschap niet over uien kunnen beschikken.”

Kuldipsingh weet nu al dat er binnenkort een schaarste zal zijn aan aardappelen omdat de oogst in het buitenland is mislukt. “U gaat de prijzen dan weer zien stijgen maar we zijn erop voorbereid omdat we weten dat er misbruik gemaakt zal worden door prijsopdrijving.”

Een ander punt is dat de minister graag ziet, dat alle importen via het ministerie verlopen. Om dit proces te digitaliseren is er reeds een memorandum of understanding (MOU) getekend door de regering met India.