Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister Jubithana: ‘Meer ‘groene’ investeringen nodig in toerisme’

Minister Jubithana: ‘Meer ‘groene’ investeringen nodig in toerisme’

Suriname zal zich de komende jaren niet alleen moeten focussen op olie en gas maar ook op bevordering van de toerismesector. In toerisme naar het binnenland zouden volgens minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) meer ‘groene’ investeringen moeten worden gepleegd. Daarmee doelt hij op investeringen ten behoeve van het toerisme die druk op het milieu in Suriname, en met name het binnenland, verminderen. De Ware Tijd sprak hem naar aanleiding van Wereld Toerismedag, die vandaag wordt herdacht.

Tekst Ivan Cairo

Beeld John Zaalman

Jubithana wijst op de talrijke toeristenoorden in het Boven-Surinamegebied die voor het grootste deel afhankelijk zijn van voedselvoorziening en andere vormen van bevoorrading uit Paramaribo. De bewindsman pleit voor acties en projecten om rondom de vakantieoorden agrarische productieactiviteiten te laten ontplooien door de mensen die er wonen. Hij denkt daarbij aan pluimveehouden en groenteteelt. “Waarom moeten eieren, vlees en groente uit Paramaribo worden gehaald?”

Ook zal door meer gebruik van traditioneel keukengerei van de binnenlandbewoners, zoals borden, kannen en lepels van kalebas, minder plastic keukengerei naar het achterland worden gebracht dat uiteindelijk als afval druk legt op het milieu. Er zouden mogelijkheden moeten worden bekeken voor een kalebasplantage in het binnenland, die materiaal zal leveren voor de productie van het traditionele keukengerei.

Niet alleen in de directe landbouwactiviteiten bij een dergelijk project zullen mensen werk vinden, maar ook crafters zouden kunnen verdienen met het versieren van de producten. Eveneens kan uit de kalebas mest worden gemaakt voor de landbouw in de directe omgeving.

Jubithana denkt dat met zulke innovatieve ontwikkelingen het toerisme hogerop kan komen.Het ligt nu aan de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie de uitvoerbaarheid van zijn ideeën  te onderzoeken.

Overheid en private sector

Suriname moet niet alleen trots zijn dat het met 93 procent bosbedekking één van de groenste landen in de wereld is, vindt de minister. Er zullen meer groene investeringen moeten komen, geheel in lijn met het thema voor dit jaar: ‘Tourism and Green Investment’.

Na de dreun die de toerismesector kreeg tijdens de Covid-19-pandemie begint ze weer aan te trekken. Vóór deze wereldwijde ziekte kwamen jaarlijks ongeveer 528.000 bezoekers naar Suriname. Vorig jaar was het bezoekersaantal ruim 80 procent van het oude niveau. “Nu zitten we weer op het niveau van vóór Covid.”

Het beleid van TCT is om samen met de particulieren in de sector te werken aan verbetering. Hij noemt de samenwerking tussen de overheid en de private sector “heel goed”. “Er worden heel goede en grote stappen gezet.”

Een bijzondere mijlpaal vindt hij de goedkeuring van de Toerismewet eerder dit jaar door het parlement, nadat er langer dan twintig jaar over was gesproken. De wet heeft volgens hem groot draagvlak bij de private sector. Een andere gunstige ontwikkeling is dat overheid en bedrijfsleven nu gezamenlijk deelnemen aan grote internationale toerismebeurzen. “Alle neuzen wijzen nu in dezelfde richting.”

Toerisme autoriteit

In de begroting van 2024 wordt ook budget opgenomen voor dergelijke zaken. Jubithana beseft evenwel dat met SRD 5 miljoen voor het toerismebeleid op de landsbegroting niet veel beurzen kunnen worden bezocht en dat het ook bij lange na niet genoeg is om andere noodzakelijk zaken te financieren.

Daarom is hij blij dat nog dit jaar een nationale toerisme autoriteit wordt opgericht, zoals bij wet is voorgeschreven. De voorbereidingen zijn bijna afgerond en ook is er al zicht op de kandidaten voor het bestuur. Zodra de regering zich hierover heeft gebogen en groen licht heeft gegeven, zal de benoeming plaatsvinden.

Na oprichting van de Toerisme autoriteit zullen voorzieningen worden getroffen dat bepaalde heffingen die momenteel bij buitenlandse bezoekers en op vliegtickets worden geheven naar dit instituut gaan. Hierdoor zal het gericht toerismebeleid kunnen voeren en zullen marketing en promotie van Suriname op grote internationale televisiezenders, zoals veel landen al doen, kunnen worden bekostigd.

Het is ook de bedoeling om heffingen in te stellen ten behoeve van de ontwikkeling van toerisme in de districten. De regering gaat verder werken aan verbetering van de verbinding van Suriname met andere landen. Er zal meer inhoud worden gegeven aan luchtvaartovereenkomsten die Suriname met andere landen is aangegaan.

Jubithana merkt op dat over een brede linie burgers en bedrijven kunnen verdienen aan het toerisme. Hij noemt onder meer taxihouders, restaurants, banketbakkers, touroperators, gidsen en hoteliers. De bewindsman voegt eraan toe dat de toerismesector als geen ander werkgelegenheid biedt aan jongeren. Hij roept werkloze jongeren daarom op daar werk te zoeken. Met minimale training kan al een redelijk salaris worden verdiend. Populair is volgens Jubithana het beroep van kok. “No denki taki yu na wakaman dus yu no e go wroko ini toerisme.”

De Felulasivallen.