Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister Financiën spreekt standby overeenkomst met IMF tegen

Minister Financiën spreekt standby overeenkomst met IMF tegen

INGEZONDEN

De minister van Financiën verklaard thans tot grote verbazing dat de OMO (Offshore Markttransactie) een fout van het IMF was, evenals de eis dat de CBvS haar gezag op het gebied van de wisselkoers moest opgeven. Misschien moet de minister de Standby Agreement met het IMF  van december 2021 daarom weer goed gaan nalezen. Daarin blijkt integendeel dat de regering juist met veel bravoure en vol trots uitdrukkelijk erin heeft opgenomen dat ze deze OMO-maatregelen reeds hadden geïmplementeerd in het kader van hun “New Reserve Money Targeting Regime”.

Citaat: “ To achieve these targets, the CBvS has started draining liquidity through the weekly issuance of certificates of deposit and/or term deposits using fixed quantity/variable rate auctions”. En verder: “We are committed to allow interest rates to move freely, in line with market conditions and consistent with the focus on monetary aggregates in our monetary policy framework.”

De toegepaste methode, in het kader van de OMO-transacties, staat bekend als REPO dat wil zeggen dat de centrale bank effecten aan banken verkoopt en op korte termijn “repossessed“, belooft terug te kopen. Het verschil tussen de verkoopprijs en de hogere aankoopprijs is de rente. Het zijn zogenaamde. ‘face value ” transacties. 

Het is ongebruikelijk dat bij REPO’s met overheidsinstanties er rente wordt uitgekeerd en zeker niet in de orde van 80-90%. Dat is volkomen waarzin en dat was al vanaf eind 2021 duidelijk dat de CBvS met niks anders bezig was dan de geldhoeveelheid drastisch te vergroten en daarmede de koers ernstig te ondermijnen door de absurd hoge rente. Dat pas nu, na bijkans 24 maanden en ondanks de vele waarschuwingen van deskundigen de minister hier achter komt is onvoorstelbaar voor zelfs de “econoom van de straat”.

Nu anno maart 2023 is er meer dan SRD 2,7 miljard waar geen enkele vorm van productie tegenover staat blijvend in de economie gepompt om SRD 4 miljard Tijdelijk uit de economie te halen! Zelfs voor een schoolgaande een rare verhouding maar onze politici komen hier pas na bijna 24 maanden achter. Waar waren al die tientallen economen die in USD werden betaald en die naar verluidt bij de CBvS werkten?  Zijn ze nog steeds geschikt voor hun taken?

Zelfs een topper van de VES verklaarde toen dat de OMO een goede maatregel is. Gelukkig dat dit instituut intussen ook erachter is gekomen dat er gewoon sprake was van dweilen met de kraan open. Je zou kunnen zeggen “beter laat dan nooit”, maar wat nu belangrijk is, is wat de regering gaat doen op korte en lange termijn om onze zwaar getroffen economie weer gezond te maken, nu ze tot dat inzicht zijn gekomen.

Als je er even nuchter over nadenkt, is het volkomen onbegrijpelijk, zelfs absurd dat je de koers laat zweven in een economie die overspoeld wordt met liquiditeiten, die gecreëerd zijn door een goed geoliede geldpers. Maar eigenlijk nog minder begrip kan je opbrengen voor onze hooggeleerde economen uit volle borst in koor met het IMF hebben meegezongen maar nu na bijkans 24 maanden ons komen vertellen dat het misschien toch beter is de koers vast te zetten. Ze sluiten daarbij ongegeneerd hun ogen voor de economische en maatschappelijke chaos die zij hebben helpen veroorzaken.

IR D.K.MUNGRA

Voorzitter DNL

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.