Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister Blokland: ‘AZV moet gefaseerd worden uitgevoerd’

Minister Blokland: ‘AZV moet gefaseerd worden uitgevoerd’

De Algemeen Ziektekostenverzekering (AZV) moet  gefaseerd worden uitgevoerd, zegt minister Michel Blokland van Volksgezondheid. ‘De AZV in een keer doorvoeren is financieel geen haalbare zaak. Bovendien kan de bestaande infrastructuur in organisatorisch-technische zin de introductie van een geheel nieuw zorgstelsel niet aan.’  De bewindsman verduidelijkt dat AZV niet overboord gegooid is, zoals bronnen beweren. ‘Medische deskundigen zullen voor ons moeten nagaan in welke vorm AZV het best kan worden uitgevoerd’, zegt Blokland.

‘Feit is dat iedereen verplicht verzekerd zal moeten zijn, conform de wet.’ De bewindsman zegt dat nagegaan zal worden in hoeverre de bestaande verzekeringstelsels, zoals het SZF en andere particuliere verzekeringen, behouden worden en welke een aanpassing zullen moeten  ondergaan in het kader van de gefaseerde doorvoering van de AZV. ‘Het is niet nodig om alle reeds verzekerde groepen mee te nemen in het nieuwe systeem. Maar er zal wel een verplicht basispakket worden aangeboden aan een ieder. Het gaat om een uniform medisch verzekeringspakket voor elke burger’, zegt de bewindsman.

Het  basispakket zal ook als een aanvulling gelden voor degenen die gebrekkig verzekerd zijn. De minister refereert in dit opzicht aan medisch verzekerden in kleine particuliere bedrijven die niet adequaat verzekerd zijn. Het basispakket dat aan hen zal worden aangeboden, zal een aanvulling zijn op het bestaande maar onvolledige medische verzekering waar zij nu over beschikken.

De minister verzekert voorts dat de overheid zal inkomen wat de financiële dekking betreft voor de verplichte medische verzekering. Het heeft volgens Blokland geen zin om het doorvoeren van AZV weer uit te stellen. “Veertig jaar geleden waren er al plannen voor het invoeren van een AZV, het is uiteindelijk in de jaren tachtig in de vorm van een SZF doorgevoerd. We hoeven niet meer zo lang te wachten. Laten wij het gefaseerd uitvoeren  en als het moet in een andere vorm.” De gefaseerde aanpak heeft als voordeel dat men sneller kan ingrijpen, als er missers optreden na introductie.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant


Posted

in

by