Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minister BIBIS weer misleidend bezig

Minister BIBIS weer misleidend bezig

In de formele verklaring die door het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is uitgegeven en getekend op 9 oktober 2023 worden de aanslagen van Hamas veroordeeld en Israël onvoorwaardelijk ondersteund. Deze informatie, die na het uitlekken van de formele diplomatieke verklaring publiekelijk is geworden, zorgt voor enorm veel woede en onrust bij de moslimgemeenschap. Dit is de zoveelste keer dat deze VHP-minister de moslimgemeenschap in het bijzonder maar ook de Surinaamse samenleving een rad voor de ogen draait.

In het eerste geval zou het gaan om het openen van een ambassadegebouw in Jeruzalem. Noch de regering, noch het parlement zou op de hoogte zijn van dit besluit. Diverse moslimorganisaties hebben toen heftig tegen dit besluit geprotesteerd. Dit besluit zou ook indruisen tegen het standpunt van Organization of Islamic Corparation (OIC), waarvan Suriname lid is.

De moslimorganisaties hebben toen in niet mis te verstane woorden duidelijk kenbaar gemaakt deze handeling van de minister af te keuren. Op een schaamteloze wijze probeerde deze VHP-minister zijn handelingen goed te praten. Echter was de moslimgemeenschap er niet van gediend. De leugens van de minister waren ontbloot en zijn argumentatie sneed geen hout.

Een andere zeer discutabele handeling onder deze minister was de afwezigheid van de Surinaamse ambassadeur op de vergadering van de VN op 31 december 2022 toen een resolutie werd goedgekeurd waarin het Internationaal Strafhof (ICJ) was gevraagd advies uit te brengen over mogelijke mensenrechtenschendingen door Israël, in Palestijnse gebieden. Deze handeling was een voorteken hoe deze minister denkt en voelt omtrent de Palestijnse kwestie, hoogstwaarschijnlijk beïnvloedt door Israël. Het was een schande voor Suriname, die tijdens de stemming nergens te bekennen was.

Het is nu alweer deze VHP-minister die de moslimgemeenschap om de tuin probeert te leiden. Er wordt door de president van de Republiek aangegeven, dat het standpunt van Suriname hetzelfde zou zijn als dat van Caricom. Echter blijkt dit een grove leugen te zijn. De diplomatieke verklaring van de minister komt absoluut niet overeen met het standpunt van Caricom.

De onvoorwaardelijke ondersteuning van Israël stuit de moslimgemeenschap enorm tegen de borst. De minister heeft bewust in die diplomatieke verklaring met geen woord gerept over de grove schendingen van mensenrechten van de Palestijnen. Het vermoorden van kinderen en onschuldige burgers, het beschieten en bombarderen van woongebieden, het afsluiten van water, electra, medische en voedselvoorzieningen voor de Palestijnen van Gaza, zijn nog geen redenen voor de minister om deze grove schendingen van mensenrechten te veroordelen. Zelfs de beschieting van een hospitaal waar meer dan 500 onschuldige Palestijnen, waarvan een groot deel kinderen zijn omgekomen, is nog geen reden voor deze minister om deze acties van Israël af te keuren.

De verklaringen van deze minister in de media omtrent de Palestijnse kwestie zijn ongeloofwaardig. Het niet meestemmen op de VN-vergadering van 31 december 2022 voor de resolutie om advies uit te brengen aan het ICJ om mensenrechtenschendingen door Israël te laten onderzoeken, was een bewuste keuze geweest van de VHP-minister, ondersteund door deze VHP-regering. Dat is nu duidelijk.

Het volk en zeker ook de moslims zijn zeker niet gediend van deze houding deze minister. Suriname is altijd voorstander geweest van een twee-staten oplossing. Daarvan schijnt deze minister helemaal te zijn afgeweken. Deze misleiding zal absoluut niet ongestraft blijven. De moslimgemeenschap is bewust van de dubbele agenda van deze minister en zijn partij. Het negeren van de belangen van de moslimgemeenschap zal de partij van deze minister niet in dank worden afgenomen. Het is nu alleen afwachten hoeveel deze regering met betrekking tot deze kwestie zal liegen om zichzelf te verschonen.

A. Abdoel
Gewezen DNA-lid