Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Minibeurs platform voor ondernemers Commewijne

Minibeurs platform voor ondernemers Commewijne

NIEUW-AMSTERDAM — Met de eendaagse ‘Back 2 School’-minibeurs streefde de dependance van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Commewijne een meerledig doel na. Volgens Sandra Gefferie, de EZ-coördinator in het district, bood de activiteit de ondernemers niet alleen een platform aan om hun producten, goederen en diensten te presenteren en te verkopen, maar stelde deze ze ook in staat om hun dromen en aspiraties om te ondernemen met de aanwezigen te delen.

Jurgen Rabil, vertegenwoordiger van de districtscommissaris, benadrukte dat hoewel Commewijne zal ‘meeliften’ bij de ontwikkeling van olie en gas, het district ook zelf potentie heeft op het gebied van landbouw, veeteelt, visserij en toerisme. Volgens Rabil heeft de overheid daarom de taak om ondernemers daarbij te stimuleren. De minibeurs past volgens hem in dat straatje.

Extra push

Karishma Mathoera, directeur Ondernemerschap op het ministerie, onderstreepte dat kleine ondernemers een “extra push” nodig hebben. Ze noemde een aantal projecten vanuit het ministerie ter ondersteuning van ondernemers. Eén daarvan is het Surge-project, waarbij ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een ‘matching grant’ om hun business verder te ontwikkelen.

Ze vond het idee voor de minibeurs in het district “heel erg bijzonder”. Mathoera wees er wel op dat er een balans moet komen tussen ondernemerschap en recht en regelgeving. Volgens haar zijn er voldoende markten, maar dat het volume ook moet zijn gegarandeerd. Hiervoor is de samenwerking tussen ondernemers van groot belang.

Jaarlijkse activiteit

De parlementariërs Soerjanie Mingoen en Roy Mohan wezen op de belangrijke bijdrage van ondernemerschap aan de economie. Ze hebben de ondernemers opgeroepen om hun talenten goed te benutten en zich in te zetten om de producten, die in het district worden verbouwd, te verwerken tot eindproducten.

De hoop werd door de assembleeleden uitgesproken dat de beurs tot een jaarlijks terugkerend evenement wordt gemaakt in Commewijne. Deze editie vond plaats bij Bastion te Nieuw-Amsterdam. Mathoera, die de opening verrichtte, zei erover open te staan om de beurs elk jaar te organiseren.

Na het officiële gedeelte kregen de aanwezigen een rondleiding langs de verschillende standjes van de ondernemers. Daarnaast zijn er diverse presentaties gehouden over onder meer bijenteelt, hydroponic, basiszorg en het Surinaams Standaardenbureau.

[Foto: EZ]