Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Michel Walden door granman ontheven als hoofdkapitein Klaaskreek

Michel Walden door granman ontheven als hoofdkapitein Klaaskreek

door Samuel Wens

BROKOPONDO — Hoofdkapitein Michel Walden van Klaaskreek in Brokopondo is op aandrang van zijn familie door granman Albert Aboikoni ontheven uit zijn functie. Landrè Jeroe, oom van Walden en voorzitter van een werkgroep binnen de Ingi bee, die alle besluitvorming binnen de familie voorbereidt, bevestigt tegenover de Ware Tijd dat deze heeft aangedrongen op het ontslag. “Wij hebben hiertoe besloten, omdat wij zijn gedrag niet langer kunnen verkroppen. Hij is meerdere malen met justitie in aanraking gekomen.”

Op 12 augustus kwam Walden negatief in het nieuws omdat hij Alvin Huur, die vermoedelijk dronken was, wat hij zelf noemt ‘corrigerende tikjes’ had gegeven. Huur overleed kort daarna en zijn dood werd aanvankelijk in verband gebracht met de mishandeling. Bij navraag van de krant bij de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname wordt aangegeven dat het slachtoffer is overleden door een longontsteking vanwege bloedvergiftiging.

“Waarom wordt de doodsoorzaak van Huur verzwegen en willen kwaadwilligen binnen het dorp de wereld doen geloven dat Huur is overleden als gevolg van mijn ‘corrigerende tik’”

Michel Walden

Haat

Het besluit van de ontheffing werd de hoofdkapitein per brief van het kabinet van het grootopperhoofd meegedeeld. Walden zegt erover te hebben gehoord, maar geeft aan het schrijven niet te hebben ontvangen.

Hij geeft aan te weten dat mensen hem weg wil hebben. De in ongenade gevallen kapitein maakt zich boos over het vele negatieve nieuws dat over hem de ronde doet. ”Waarom wordt de doodsoorzaak van Huur verzwegen en willen kwaadwilligen binnen het dorp de wereld doen geloven dat Huur is overleden als gevolg van mijn ‘corrigerende tik’. Wie zijn de personen die hem die bewuste avond in een drankwedstrijd verleid hebben meer alcohol te laten drinken dan goed voor hem was”, vraagt Walden zich af. Zonder namen te noemen zegt hij dat personen in Klaaskreek hem haten.

Volgens Jeroe heeft de werkgroep meerder brieven naar de granman gestuurd met het verzoek de hoofdkapitein te ontslaan. Een afvaardiging van de werkgroep is in februari naar de residentie van de granman in Asidonhopo gegaan om het verzoek toe te lichten. “Uiteindelijk heeft de granman ons verzoek ingewilligd. Nu Walden geen kapitein meer is, wordt binnen de familie uitgekeken naar een kandidaat om de opengevallen plaats in te vullen”, weet Jeroe.

‘Vette jaren’

Afschriften van de ontheffingsbrief zijn gestuurd naar  het dorpsbestuur van Klaaskreek, de Ingi Bee en minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport, onder wie de dignitarissen vallen.  Zij zegt tegen de krant de brief niet te hebben gezien.

Walden werd in 2007, na de dood van kapitein Mac Bean Vorswijk, door zijn familie volgens de traditie naar voren geschoven voor de functie van kapitein. Hoewel hij vanwege zijn gedrag niet langer te handhaven is, heeft hij toch goede dingen tot stand gebracht zegt zijn oom Jeroe.

Zijn termijn begon met zeven vette jaren, waarin hij diverse projecten op zijn naam kon schrijven, zoals zijn initiatief voor renovatie van de krutu oso van het dorp en het restaureren van de toren van de EBG-kerk. Hij overhandigde jaarlijks rond de kerstdagen pakketten aan senioren en zorgde ook regelmatig voor de vuilophaal.

Het is daarom voor Jeroe bijna onbegrijpelijk dat het uiteindelijk bergafwaarts gaat met hem en dat zijn gedrag niet voor verbetering vatbaar is. De kansen die de familie hem heeft geboden om zichzelf te corrigeren grijpt hij niet aan. “Hij bestempelt de familievergaderingen als samenzwering tegen hem en adviezen slaat hij in de wind”, zegt Jeroe.

Leven lang

“Dignitarissen zijn voor het leven aangesteld”, weet Richène Libretto, oud-districtscommissaris,  jurist en marrondeskundige. Hij voegt toe dat een granman uitsluitend tot ontheffing van een dignitaris kan overgaan, wanneer de familie die betrokkene heeft voorgedragen dat voorstelt.

Het gebeurt volgens Libretto niet vaak dat een dignitaris wordt ontheven uit zijn functie. “Zo een dignitaris krijgt geen vergoeding en ambtskleding meer van de overheid en mag ook niet meer als dignitaris aanzitten bij krutu.”

De granman is ook bevoegd om voor enkele maanden vergoedingen van dignitarissen, die niet in het belang van de gemeenschappen werken, te blokkeren, verduidelijkt Libretto.