Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Met deze kennis erbij scherpt u de vaardigheden aan’

‘Met deze kennis erbij scherpt u de vaardigheden aan’

PARAMARIBO — Met het in ontvangst nemen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden tot straffen bevoegde/beklagmeerdere van 21 legerofficieren verder aangescherpt voor een professionelere uitvoering van een adequaat tuchtproces. Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft vrijdag de tweede groep van 21 militaire tuchtrechters afgeleverd.

Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, merkte op dat er onder hen heel wat officieren zijn die al hebben gefunctioneerd als tuchtrechter. “Maar met deze kennis erbij is het altijd goed dat u dan de vaardigheden aanscherpt”, hield hij hen voor.

“Dat wij zaken niet doen op basis van wat wij denken, maar op basis van wat in de wet staat”

Commandant Brian Landveld

De bevelhebber adviseerde de tuchtrechters om erop te letten dat krijgstucht slechts een tool is. Het is voor deze officieren daarom belangrijk te weten dat zij als leidinggevenden ook goed leiderschap gaan moeten demonstreren.

Met de tuchtrechters wordt er volgens Brian Landveld, commandant van de Surinaamse Militaire Academie (SMA), voor gezorgd dat het tuchtproces op de juiste wijze plaatsvindt. “Dat wij dat niet doen op basis van wat wij denken, maar dat het wel geschiedt op basis van wat in de wet staat”, aldus de SMA-commandant.

Landveld was verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de tweede tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Het instituut is volgens hem gereed om de derde en vierde groep officieren op te leiden. In januari, werd na ruim dertig jaar, weer een officiële tuchtrechterscursus gehouden door het Nationaal Leger. De eerste lichting werd eind maart afgeleverd.