Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Meer aandacht voor jeugd en ontwikkeling in achtergestelde gebieden 

Meer aandacht voor jeugd en ontwikkeling in achtergestelde gebieden 

PARAMARIBO — Het beleid gericht op jongeren, vooral risicojongeren, maar ook kansarmen binnen de samenleving, vergt een benadering van ‘all hands on deck‘. Dit is de reden waarom minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) volgens een persbericht van zijn departement een opendeurpolicy voert om de issues die leven bij de doelgroep in kaart te brengen en beleidsmatig te werken aan duurzame oplossingen.

In dit verband heeft hij een ontmoeting gehad met Judith Wijngaarde, bestuurslid van de presidentiële werkgroep ‘Wijken in ontwikkeling Paramaribo’, die zich richt op het welzijn van gezinnen waar het slecht gaat met jongeren. Mac Andrew begrijpt de bezorgdheid van Wijngaarde, die aangeeft dat vele jongeren in deze gebieden onderwijs ontberen en achterlopen op hun ontwikkeling. Ze worden ook blootgesteld aan negative en criminele activiteiten, waardoor zij het risico lopen in gevangenissen te belanden, vroegtijdig de school te verlaten, als tiener in verwachting te raken met alle gevolgen van dien.

“Jongeren schromen er niet voor in grote groepen alcohol te nuttigen en in het openbaar drugs te gebruiken”

Judith Wijngaarde

Mac Andrew meent dat alle jongeren een goede ontwikkelingskans moeten krijgen. Vandaar dat hij een samenwerking tussen alle ministeries die zich buigen over de jeugd, als ook jongerenorganisaties, van essentieel belang acht om de handen ineen te slaan om de issues van jongeren geïntegreerd aan te pakken. Zijn ministerie heeft daarom het initiatief genomen om op regelmatige basis met de ministers, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid, overleg te plegen en samen te werken aan duurzame oplossingen. Ook jongerenorganisaties zullen worden betrokken.  

Wijngaarde beschouwt AWJ als een goede partner om duurzame ontwikkeling voor de jeugd te bevorderen. Zij geeft aan steeds grotere groepen hangjongeren waar te nemen. Zij schromen er niet voor om in grote groepen alcohol te nuttigen en in het openbaar drugs te gebruiken. Ook de groep jonge zwervers in Paramaribo wordt groter. De toename aan tienerzwangerschappen vindt zij alarmerend, vooral omdat Suriname thans, op één land na, het hoogste aantal tienerzwangerschappen noteert binnen het Caribisch Gebied.