Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Mathoera wil meer aandacht voor Women Peace and Security agenda

Mathoera wil meer aandacht voor Women Peace and Security agenda

PARAMARIBO — “Wij als leiders hebben daarom de taak en verantwoordelijkheid om de Women Peace and Security agenda, WPS-agenda, meer prioriteit te geven en beleid te maken, zodat het aantal vrouwen binnen de organisaties toenemen”, pleit Defensie-minister Krishna Moethara.

Ze merkte tijdens de WPS-conferentie, die op 16 en 17 mei is gehouden in de Banquet Hall van Torarica, op dat de vertegenwoordiging van vrouwen bij onder andere veiligheidsdiensten, niet-gouvernementele organisaties en andere sectoren beter kan. Er is wel een toename te merken, maar dit is bij lange na niet genoeg.  Het thema voor de conferentie was: “Womens Leadership and Inclusion” en was georganiseerd door de South Dakota National Guard (SDNG) in samenwerking met het ministerie van Defensie.

Vertegenwoordiging

“Bij het ministerie van Defensie hebben we 425 vrouwelijke medewerkers, ruim 10 procent van het totaal personeel. Hiervan zijn 67 officieren, 57 onderofficieren, 178 manschappen en 120 burgerpersoneel”, schets ze een beeld. Het is volgens haar vooral in een tijdperk met nieuwe bedreigingen zoals gender gerelateerd geweld, klimaatsverandering, mensenhandel, georganiseerde criminaliteit en de vernietiging van flora en fauna belangrijk om aandacht te besteden aan deze agenda.  Het ligt in de bedoeling om de WPS-agenda uiteindelijk volledig te incorporeren in het defensiebeleid.

De WPS is onderdeel van het landen partnerschap programma tussen de twee landen en vindt jaarlijks afwisselend in Suriname of in South Dakota plaats. Het doel van deze conferentie is om middels het uitwisselen van ideeën het belang van vrouwen in zowel het Surinaams als Amerikaans leger aan te geven.

Deelnemers van beide legers, waaronder ook mannen, hebben gedurende twee dagen kennis uitgewisseld, vooral gericht op leiderschap, inclusiviteit en de positie van de vrouw binnen de defensieorganisatie. Een gedegen genderbeleid is hierbij van groot belang. De WPS moet ook helpen om veiligheid en vrede te waarborgen.

Eén van de gastsprekers die haar ervaring deelde was major Ariel Keating, Logistiek Officier Airguard en voormalige commander van de SDNG Aircraft Maintenance Squadron. Zij vertelde hoe zij op 17-jarige leeftijd een weloverwogen keus heeft gemaakt om militair te worden en hoe zij geschiedenis schreef door de eerste vrouw te zijn op de Aircraft Maintenance Squadron. Dit alles bracht verschillende uitdagingen met zich mee, waaronder ook de balans vinden voor het gezinsleven als moeder van twee kinderen. Binnen de VS wordt WPS heel serieus genomen. Zo bestaat 17 procent van het personeel bij de SDNG Army uit vrouwen en 24 procent bij de SDNG Air.

Doorgroeien

Kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, merkte op dat er geen is wet die vrouwen binnen de Surinaamse defensieorganisatie belemmert om door te groeien en leidinggevende posities in te vullen. Echter benadrukte hij dat competentie de sleutel is tot succes van de WPS agenda, omdat een persoon niet op basis van het geslacht in een bepaalde positie wordt geplaatst.

Daarnaast zal de nodige mindset, zowel bij het vrouwelijk en mannelijk personeel, aanwezig moeten zijn. Hij deed een beroep op vrouwen binnen het leger om zich te blijven ontwikkelen, meer in te zetten en te bewijzen dat ook zij de ‘zware’ taken kunnen uitvoeren, die traditioneel door hun mannelijke collega’s worden gedaan. Ook aan de mannelijke collega’s wordt gevraagd om de vrouwen hierin te ondersteunen. “It takes two to tango!”, aldus de legertopman.