Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Mariene biodiversiteit heeft onbegrensde potentie en verdient bescherming

Mariene biodiversiteit heeft onbegrensde potentie en verdient bescherming

Vandaag, 22 mei,  wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Biologische Diversiteit herdacht. Biodiversiteit is alle leven op aarde. Deze dag die uitgeroepen is door de VN is bedoeld om het bewustzijn en het begrip omtrent de biodiversiteit te bevorderen. Aanvankelijk was deze dag vastgesteld op 29 december.  Het thema dit jaar is ‘Marine Biodiversity’ oftewel de biodiversiteit in de zeeën, oceanen en rivieren. Dit thema biedt  partijen bij het VN Biodiversiteitsverdrag, maar ook ngo’s en anderen die geïnteresseerd zijn in de biodiversiteit, de gelegenheid om het bewustzijn over de biodiversiteit te verhogen en acties te initiëren. Zo zijn er al acties gaande om het bewustzijn bij betrokken maatschappelijke groepen te verhogen als het gaat om de bescherming van de kustvegetatie.  Bij het Biodiversiteitsverdrag zijn meer dan 160 landen partij, waaronder ook Suriname.  Ons land ratificeerde het verdrag in 1996. Bij het Protocol van Carthagena dat gekoppeld is aan het Biodiversiteitsverdrag, is Suriname ook partij sinds 2008. Het Biodiversiteitsverdrag verplicht de partijstaten om de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit. Essentieel in het verdrag zijn de soevereine rechten van de verschillende landen op hun genetische bronnen. Dat betekent dat zonder toestemming van een land, zaden en planten uit het betreffende land niet zomaar kunnen worden meegenomen. Het Biodiversiteitsverdrag behandelt daarnaast een aantal zeer belangwekkende onderwerpen zoals het identificeren en bewaken van de biodiversiteit. Het verdrag schrijft ook voor bescherming van de biodiversiteit in de natuurlijke omgeving, zowel binnen als tussen soorten en in ecosystemen en buiten de natuurlijke omgeving zoals middels het bewaren van zaad in zaadbanken. Partijstaten zijn verplicht onderzoek te doen en opleidingen te doen verzorgen. De public relations teneinde  de bewustwording te vergroten is ook verplicht. Lidlanden moeten voorts maatregelen treffen met betrekking tot de toegang en het gebruik van genetische bronnen. Het Biodiversiteitsverdrag omvat verder onderwerpen als technologieoverdracht, wetenschappelijke samenwerking en informatie-uitwisseling en een redelijke verdeling van het gebruik en de voordelen bij het toepassen van de genenbronnen in de plantenveredeling en biotechnologie. Bij de financiering van de toepassing van het Biodiversiteitsverdrag hebben de rijkere ontwikkelde landen een speciale verantwoordelijkheid. Partijstaten moeten de inspanningen van het toepassen van de in het verdrag gemaakte afspraken regulier rapporteren.

Net zoals wij een census hebben waarbij de bevolking wordt geteld, werd wereldwijd de ‘Census van het mariene leven’ gehouden waaraan ruim 2.700 wetenschappers deelnamen in 80 landen. De wetenschappers ondernamen 540 expedities over de hele wereld. Na het einde van deze telling waren weer eens 1.200 soorten toegevoegd aan de reeds bekende hoeveelheid soorten. Op dit moment buigen wetenschappers zich erover of 5.000 soorten die zijn geidentificeerd, inderdaad tot nieuwe soorten behoren. Nochtans staat het aantal bekende mariene soorten op 250.000.

Voor vele volken die aan de zee verblijven, is de oceaan heilig. De VN noemt als voordelen de Maori van Nieuw Zeeland en de Inupiat van Alaska. Echter wordt ook opgemerkt dat menselijke aanwezigheid niet altijd goed heeft gedaan aan de oceanen. Vanwege overdadige jacht is zo de grijze walvis uitgestorven in de Atlantische Oceaan. In de Zuidelijke Hemisfeer waar eens 200.000 blauwe walvissen voorkwamen, zijn er nu maar circa 1.000 over. Ook in de Caribbean zijn er soorten aan het verdwijnen. Hetzelfde geldt voor Suriname. We kunnen de gevallen van de schildpadeieren. Het belang van de jacht- en viskalender is niet genoegzaam doorgedrongen bij de burgerij en men houdt zich niet eraan. Het gaat niet alleen om dieren in de wateren, maar ook om de flora, waaronder zeegras. De VN vraagt aandacht voor het feit dat wereldwijd 35 procent van de mangrovebossen en het koraalrif zijn beschadigd door menselijke activiteit. Bij dit 35 procent is niet meegerekend de schade die aangericht is door klimaatsverandering. De mariene biodiversiteit biedt bescherming tegen de zee aan degenen die dicht bij de zee wonen. Koraalriffen voorkomen erosie, mangrove voorkomt afkalving en verlies van land. Mangrovebossen zijn de woon- en broedplaats van veel leven. Uit het mariene leven wordt veel geput voor de productie van huishoudelijke spullen, eten, drinken en cosmetica. Ook wordt veel geput voor de productie van medicijnen waaronder pijnstillers. Een middel uit een zeeslak is bijvoorbeeld als pijnstiller 100 keer krachtiger dan morfine. Het is sinds 2004 al op de markt.  Een studie uit 2010 voorspelde dat tussen de 250.000 en 600.000 chemische stoffen aanwezig zijn in het mariene milieu, waarvan 92 procent nog niet ontdekt is. Deze chemische stoffen kunnen zorgen voor circa 214 nieuwe anti-kanker-medicijnen die tussen de US$ 563 miljard en US$ 5.69 triljoen waard zijn. En om af te sluiten: ongeveer de helft van de zuurstof aanwezig in de atmosfeer wordt gemaakt door zeeplanten, met name de fytoplankton. Zonder leven in de oceaan, is leven op Aarde moeilijk of zelfs onmogelijk. Heel duidelijk is met het bovenstaande hoe belangrijk de mariene biodiversiteit is. Het belang over de biodiversiteit in zijn algemeenheid moet nog beter bij de burgerij doordringen.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant