Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Mangre: BvL/ALS-leerkrachten zijn niet opgeroepen thuis te blijven

Mangre: BvL/ALS-leerkrachten zijn niet opgeroepen thuis te blijven

Leerkrachten verbonden aan de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) gaan maandag normaal naar school. Bondsvoorzitter Reshma Mangre geeft aan dat er vooralsnog geen besluit is genomen binnen de bond, noch zijn er indicaties dat leerkrachten de school maandag niet zullen bezoeken. Er is ook geen oproep gedaan naar de leerkrachten toe om thuis te blijven, dus zij zullen zich 2 oktober aanmelden op de respectievelijke scholen waar ze lesgeven, laat Mangre weten.

Meredith Hoogdorp van de actiegroep Wi Sa Strey, die nu onder het Syndicaat voor Onderwijsgevenden in Suriname valt, uitte dinsdag haar bezorgdheid waarbij er geen garantie gegeven kan worden dat de scholen daadwerkelijk op 2 oktober zullen starten. Ze gaf tegenover de media aan dat het vertrouwen in de regering ernstig is geschaad, omdat deze herhaaldelijk beloften niet is nagekomen. Hoogdorp benadrukte dat er nog geen tastbare vooruitgang is geboekt.

Mangre daarentegen benadrukt dat ze wel op de hoogte is van het feit dat de regering momenteel onderhandelt met de georganiseerde vakbeweging, waar de BvL en de ALS aan deelnemen. Met BvL/ALS zal de regering eveneens vervolggesprekken voeren waar zij hun eisen op tafel zullen leggen. Zo wil de BvL/ALS een koopkrachtversterking voor haar leerkrachten. Deze was vooralsnog gesteld op SRD 2500. Dit bedrag is reeds achterhaald. De regering had toen aangegeven, dat tot en met november de mensen deze koopkrachtversterking zouden ontvangen.

“Met de dag wordt alles duurder dus we moeten gaan kijken hoe we dit bedrag kunnen verhogen en vanaf wanneer dit zal ingaan”, zegt Mangre. De bondsvoorzitter maakt duidelijk dat indien de gesprekken niet naar wens verlopen en de BvL/ALS een bepaald standpunt zal moeten innemen, de leden en de samenleving dat tijdig te horen zullen krijgen.

“Ik neem beslissingen in overleg met de achterban,” zegt ze. Wat besproken wordt zal teruggekoppeld worden naar de leden en Mangre schuift het niet onder stoelen of banken dat de koopkrachtversterking een belangrijk punt is. De bond heeft zich de afgelopen periode ingezet voor verbetering van de positie van de leerkrachten.

Zo heeft zij kunnen bewerkstelligen dat leerkrachten een hogere klasseligging hebben bij opname in het ziekenhuis. Ook heeft zij het mogelijk gemaakt dat de leerkrachten nu vrije tandheelkundige behandeling genieten, wat voorheen niet het geval was. Ook de toelage voor de aanschaf van een gezondheidsbril is verhoogd.

Leerkrachten kunnen nu ook studiefinanciering aanvragen via de Nationale Ontwikkelingsbank om verder te studeren. Mangre merkt op dat de belastingvrije grens verruimd is van SRD 4000 naar SRD 7500, een besluit dat in het parlement is genomen. Hiervoor heeft zij gepleit als volksvertegenwoordiger, onder andere voor de leerkrachten.