Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Managing Director Suralco LLC ziet een positieve toekomst

Managing Director Suralco LLC ziet een positieve toekomst

Op vrijdag 20 april heeft Suralco’s Managing Director, Peter de Wit de employees voor het laatst toegesproken op een druk bezochte bijeenkomst. Tijdens zijn toespraak is hij ingegaan op diverse ontwikkelingen die het bedrijf momenteel meemaakt. ‘De Suralco plant is één van de veiligste raffinaderijen van Alcoa’, met dit onderdeel startte hij zijn presentatie.

In tegenstelling tot de op dit moment minder gunstige ontwikkelingen binnen de aluinaarde markt, schat hij de toekomst vele malen positiever in. De vraag naar aluminium en dus die van aluinaarde en bauxiet zal gestadig blijven stijgen in de komende jaren, er wordt een verdubbeling van vraag naar aluminium verwacht in de komende 10 jaar. Aluminium zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in een wereld waarbij urbanisatie, energiebesparing en toenemende mobiliteit centraal staan.

Door de recentelijk heropende Lelydorp I mijn is de bauxiet voorziening aan de raffinaderij tot 2015 gegarandeerd. De voorbereidingen voor het ontwikkelen van het Nassau Plateau tot bauxietmijn lopen volgens schema. Ook de voorbereidingen voor het heropenen van de Para-Noord en Kankantrie-Noord mijnen worden ter hand genomen. Volgens plan zullen deze mijnen simultaan met de Nassau mijn in gebruik worden genomen en de raffinaderij tot 2025 van bauxiet voorzien.

In zijn speech heeft Peter de Wit aangeven dat Suralco, om op langere termijn concurrerend te blijven, de huidige zware fuel oil die voor stoom generatie wordt gebruikt zal moeten vervangen door een goedkoper alternatief zoals “coal gasification”. Dit is onder andere opgenomen in het strategisch tien jaren plan. De Wit heeft er alle geloof en vertrouwen in dat het goed gaat met Suralco, hij heeft geloof in het lokale management team en hun capaciteiten.

Dat kan hij zeker zeggen na 16 jaren gewerkt te hebben en veel pieken en dalen te hebben meegemaakt. Hij neemt geen definitief afscheid van zijn collega’s maar verlaat de company als Managing Director en zal Suralco en Alcoa als consultant blijven ondersteunen.


Posted

in

by

Tags: