Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Mac Andrew dringt aan op ordening goudsector

Mac Andrew dringt aan op ordening goudsector

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) is van mening dat Suriname zich verder moet gaan inzetten voor het uitbannen van kwik. De bewindsman zei woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) dat eenieder in de gemeenschap zich bewust is van de impact van kwikvervuiling. “We zijn geen vreemde in Jeruzalem”, zegt Mac Andrew.

Hij wijst erop dat metingen in rivieren, de lucht en op het land hebben uitgewezen hoe het gesteld is met het kwikgehalte in Suriname. Dit blijkt zeer hoog te zijn in de gebieden en plekken waar er onderzoek is gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ook zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat vrouwen en kinderen blootgesteld worden aan deze giftige stof.

Er worden al heel wat projecten uitgevoerd om kwik uit te faseren. Zo is het EMSAGS-project van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) erop gericht om goudzoekers te helpen op een verantwoorde manier aan goudwinning te doen.

“We kunnen onze ogen niet sluiten voor de waarheid. Als we niet in actie komen, zullen de gevolgen groter zijn. Wanneer personen ziek worden vanwege kwikgebruik zal dit ook impact hebben op de arbeidsmarkt.”

Volgens de bewindsman is het moeilijk om kleine goudzoekers te mobiliseren. Voor de Arbeidsinspectie is het ook een grote uitdaging om in het veld de werkomstandigheden te controleren. De bewindsman merkt op dat goudzoekers vaker van locatie veranderen, wat de controle moeilijker maakt.

Hij meent dat er desondanks hard gewerkt moet worden aan de ordening. “We moeten gaan naar het uitbannen van kwik. Vooral omdat wij als land het Minamata-verdrag hebben getekend.”