Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Maandinflatie in augustus 2 procent

Maandinflatie in augustus 2 procent

De consumentenprijzen op maandbasis over augustus zijn gemiddeld met 2 procent gestegen. De prijzen van consumptiegoederen zijn dus vorige maand gemiddeld 2 procent duurder dan de maand ervoor (juli) Dit heeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) uitgerekend.  In juli bedroeg de maandinflatie 3 procent. Ten opzichte van vorig jaar augustus zijn de consumentenprijzen vorige maand gemiddeld met 53,5 procent gestegen.

Het ABS volgt maandelijks de prijsontwikkelingen van een vast pakket van goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. In het pakket zitten 316 items. De goederen en diensten waarvan de prijsontwikkelingen worden gemeten zijn verdeeld over 12 hoofdgroepen. Enkele van de hoofdgroepen zijn voeding en niet-alcoholische dranken, kleding en schoeisel, huisvesting en nutsvoorzieningen, transport, communicatie, gezondheidszorg, recreatie, cultuur en onderwijs en buitenshuis eten. 

Voortzetting inflatietrend

De prijsstijgingen in augustus zijn minder hard dan in juli. Toen bedroeg de inflatie 3 procent. De prijsstijgingen hebben vooral te maken met stijgingen van voedsel- en brandstofprijzen. De afbouw van de subsidies op nutstarieven zorgde voor prijsstijgingen en elektriciteit en water. De internationale prijsstijgingen in de voorbije maanden liggen mede ten grondslag aan de prijsstijgingen (importinflatie).

Onlangs heeft de Suriname Economic Oversight Board in haar augustus bulletin laten weten, dat het de verwachting is dat de voedsel- en brandstofinflatie voor de resterende maanden van dit jaar een druk zal blijven leggen op lokale prijzen. Voedsel- en brandstofprijsstijgingen brengen het behalen van het inflatiedoel van 36,4% in 2023 in gevaar. Ook kunnen overheidsuitgaven aan onder andere goederen en diensten en het sociaal programma, afhankelijk van hun omvang, een verdere druk leggen op de inflatie indien er meer geld in omloop komt. 

De onlangs gewijzigde wet BTW die per 1 oktober geëffectueerd wordt zal ook nog verder druk uitoefenen op prijzen van consumptiegoederen. Per die datum zal de huidige 5 procent btw die op brandstof wordt geheven, verhoogd worden naar 10 procent. De verhoogde brandstofprijs zal zonder meer doorwerking hebben op de prijzen van andere goederen en diensten.  

SS