Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Lezing over condities voor evenwichtige staatsfinancien

Lezing over condities voor evenwichtige staatsfinancien

KennisKring organiseert op dinsdag 4 februari een lezing met paneldiscussie met als thema: Condities voor evenwichtige staatsfinanciën. De inleider is professor Tony Caram en in het panel nemen zitting Drs. Stanley Raghoebarsing, econoom en ex- minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw Veeteelt en Visserij en Mr. Roy Rijger, fiscaal jurist tevens directeur van RR consulting.

Voor dit thema is volgens de KennisKring gekozen, omdat de afgelopen weken diverse instanties en personen hun visie hebben gegeven over onze staatsfinanciën en het door onder andere de nieuwe minister van Financiën te volgen financieel beleid.

Ook heeft de vereniging van economisten haar bezorgdheid geuit in haar jaarrede en heeft met name het bedrijfsleven zich uitgelaten over de diverse rapporten c.q bijstellingen van onze economie en de te verwachtte procenten groei.

De governor van de Centrale Bank heeft recent noch zijn visie gegeven over onze staatsfinanciën. Politici hebben uiteenlopende bedragen genoemd die uit onze reserves dagelijks in onze economie wordt gepompt ter voorkoming van inflatoire escapades. Diverse Surinaamse bedrijven ondervinden nog steeds lange uitbetalingstijden voor hun verleende diensten, werken en gedane levering van goederen aan de overheid.

Kenniskring heeft gemeend professor Tony Caram en de deskundigen te vragen hun licht te doen schijnen zodat de samenleving inzichtelijk geïnformeerd wordt over de juiste cijfers en de actuele stand van zaken onze economie en staatsfinanciën rakende.