Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Legerbevelhebber Kioe A Sen: “Aanvullende kennis en leiderschap cruciaal voor militaire tuchtrechters”

Legerbevelhebber Kioe A Sen: “Aanvullende kennis en leiderschap cruciaal voor militaire tuchtrechters”

Het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) heeft de tweede groep van 21 militaire tuchtrechters opgeleid. Door het behalen van hun certificaten zijn de kennis en vaardigheden op het gebied van strafoplegging verder versterkt, met als doel een professionelere uitvoering van tuchtprocedures.

Kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, benadrukte het belang van voortdurende vaardigheidsontwikkeling, zelfs voor officieren met ervaring als tuchtrechter. Hij adviseerde de tuchtrechters om zich bewust te zijn dat krijgstucht slechts een instrument is, en dat zij als leidinggevenden ook goed leiderschap moeten tonen.

De geslaagden met hun certificaat. Foto: Defensie

Majoor Brian Landveld, commandant van de Militaire Academie, is verheugd dat het IDO binnen enkele maanden de tweede tuchtrechtscursus heeft kunnen afronden. Na de kick-off van de tuchtrechterscursussen in januari, die na ruim 30 jaar weer zijn gehouden, werd eind maart de eerste groep tuchtrechters afgeleverd. Dat betekent volgens hem dat het IDO ook gereed is om de derde en vierde groep aan officieren op te leiden.

“Om ervoor te zorgen dat als wij straks bezig moeten zijn met een tuchtproces, dat het allemaal wel op de juiste wijze gebeurd. Dat wij dat niet doen op basis van wat wij denken, maar dat het wel geschiedt op basis van wat in de wet staat”, aldus de majoor.