Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Leerkrachten Veritasschool leggen werk neer

Leerkrachten Veritasschool leggen werk neer

Leerkrachten van de Veritasschool hebben gisteren het werk neergelegd. Zij zijn de houding van Judith Blackman, departementshoofd Onderwijs bij het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname, zat en eisen dat zij direct vertrekt. De leerkrachten hebben geen vertrouwen meer in Blackman, zo geven zij aan in gesprek met Suriname Herald. Een andere eis van de onderwijsgevenden is dat de departementsleiding bevoegde leerkrachten voor de school aantrekt om les te geven.

Na het vertrek van ongeveer zes leerkrachten worden momenteel gepensioneerde leerkrachten van 78 jaar ingezet op de school om les te geven in de tweede klassen. Dit roept verontwaardiging op, gezien het feit dat jonge sollicitanten die willen werken, worden afgewezen op basis van hun geloofsovertuiging. Dit wordt als onrechtvaardig beschouwd.

De leerkrachten stellen dat de gepensioneerden nauwelijks onderwijs geven; zij richten zich voornamelijk op Bijbelse verhalen. Dit heeft tot gevolg dat de leerlingen achterop raken en de school al een achterstand heeft; deze situatie verslechtert de situatie alleen maar.

Het bestuur heeft aangegeven, dat we hen tot maandag de gelegenheid moeten geven om te kijken wat ze gaan doen, maar vandaag gaan wij weer onder de boom zitten. “We gaan vergaderen over wat we verder gaan doen. Ze hebben ons verzocht om het werk te hervatten, maar dit is onaanvaardbaar wat de departementsleiding met ons doet. We zijn de situatie zat,” delen ze mee.

De leerkrachten laten weten dat vandaag een beslissing wordt genomen over het actieplan. Er wordt opgemerkt dat de organisatie had toegezegd deze week leerkrachten te sturen, maar dat is niet gebeurd,” wordt aangehaald.

De onderwijzers voegen eraan toe dat er ook reserve leerkrachten zouden worden gestuurd, aangezien zij geen verlof kunnen opnemen. Zelfs wanneer ze ziek zijn, blijven de klassen open omdat er geen beschikbare leerkrachten zijn om in te vallen.