Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Leerkrachten ontberen elektriciteit in Semoisie

Leerkrachten ontberen elektriciteit in Semoisie

Tekst en beeld Samuel Wens

BOVEN-SURINAME — “Niet om het maandelijks salaris dat niet toereikend is, maar om de leerlingen van het dorp sta ik voor de klas”, benadrukt Orgilvy Fernand. Zij is schoolleider van de kapitein Mangoschool van het katholiek bisdom in Semoisie langs de Boven-Surinamerivier.

Het onderwijzend personeel heeft het momenteel bijzonder moeilijk. Het dorp is al langer dan drie maanden verstoken van elektriciteit als gevolg van een defecte aggregaat van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (N.H). “Wij moeten onmiddellijk na de schooltijd beginnen met koken, eten, de afwas doen, huiswerk corrigeren en de lesvoorbereiding voor de volgende, voordat het donker wordt”, verklaart Fernand.

“Ik pleit ervoor dat er heel gauw een oplossing komt. Deze situatie is niet uitnodigend voor jonge leerkrachten die in het binnenland willen komen werken”

John Main, bestuursopzichter

Het ergste, zegt ze, is dat de leerkrachten zich geïsoleerd voelen, omdat hun telefoontoestellen niet normaal opgeladen kunnen worden om familie en vrienden te bellen. “Wij zijn afhankelijk van personen die beschikken over een eigen lichtmotor en zonnepanelen.”

De schoolleider doet uit de doeken dat hun voeding nu alleen uit blikjeswaren bestaat, omdat het onmogelijk is groenten, vis en vlees te koelen. De leerkrachten beschikken ook niet over een kostgrond zoals de andere dorpsbewoners om groenten en fruit op te verbouwen, en moeten alles kopen.

John Main, bestuursopzichter in het dorp, bevestigt dat het dorp vanaf april niet meer over elektriciteit beschikt. “Ik pleit ervoor dat er heel gauw een oplossing komt. Deze situatie is niet uitnodigend voor jonge leerkrachten die in het binnenland willen komen werken.”

Op de vraag van de krant of het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur op de hoogte is van wat er gaande is, antwoordt de schoolleider dat het onderwijzend personeel in dienst is van het RKBO en die wel degelijk op de hoogte zijn van de situatie.

Het ministerie van N.H gaat over de elektriciteitsvoorziening in het binnenland en minister David Abiamofo van dit ministerie zei destijd tijdens een werkbezoek aan het gebied tegen de krant dat zijn ministerie bezig is met het inplementeren van de beleidsdoelen om betrouwbare energie te leveren in de dorpen. “Rest nog Kambaloewa en Semoisie, terwijl de andere dorpen reeds voorzien zijn van lichtaggregaten”, aldus de minister.