Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Leerkrachten en zorgwerkers blijven wegtrekken

Leerkrachten en zorgwerkers blijven wegtrekken

Ondanks alle beloftes en toegekende toelages van de regering, blijft het onderwijs- en zorgpersoneel vertrekken op zoek naar een betere toekomst in de regio of Europa. Nu de vakantie ten einde loopt, wordt duidelijk dat het nieuwe schooljaar van 2023/2024 ook zijn uitdagingen zal hebben op het gebied van beschikbaar personeel.

Terwijl het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) momenteel worstelt met het plaatsen van leerlingen op scholen dichtbij huis, lijkt de situatie niet makkelijker te worden bij aanvang van het schooljaar. Ook tijdens de vakantie hebben leerkrachten besloten voor een carrière in het buitenland te kiezen. Zo heeft de leiding van de Veritasschool in een brief aan ouders van leerlingen van leerjaar 1, 2 en 4 meegedeeld dat er komend schooljaar een tekort aan leerkrachten zal zijn.

De schoolleiding meldt dat aan het eind van het schooljaar 2022/2023 zes leerkrachten om verschillende redenen hebben aangegeven de school te zullen verlaten. “Dit betekent dat aan het begin van het nieuwe schooljaar de klassen voor de leerjaren 1, 2 en 4 momenteel nog geen leerkracht hebben. De schoolleiding doet er alles aan om deze situatie op te lossen en vraagt uw begrip voor het probleem waarmee de school wordt geconfronteerd.” Ouders worden gevraagd hun kinderen niet naar school te sturen totdat de situatie is opgelost.

Vanwege de economische malaise en de slecht betaalde lonen geven onderwijsgevenden de voorkeur aan een carrière in de regio, waaronder op Curaçao en Sint-Maarten. Hetzelfde probleem doet zich voor in de gezondheidszorg, waar zorgwerkers voornamelijk naar Europa trekken, maar nu ook voor Frans-Guyana kiezen. Een klein deel dat om verschillende redenen niet naar het buitenland wil vertrekken, verlaat zijn instelling om in de particuliere sector te gaan werken. Er zijn zelfs zorgwerkers die hun baan in het ziekenhuis hebben opgegeven voor een carrière bij goudmultinationals.

Intussen wordt de situatie in de ziekenhuizen nijpender, zoals blijkt uit een bericht van een Facebook-gebruiker deze week. De man schetst de situatie in een van de ziekenhuizen. “80 procent van alle zalen zijn volledig leeg, omdat verplegend personeel naar het buitenland is vertrokken. Patiënten worden nog maar sporadisch opgenomen. We realiseren ons niet hoe ernstig de situatie is. Pas als je er zelf mee geconfronteerd wordt, besef je de ernst ervan. Het zou me niet verbazen als ziekenhuizen gesloten worden. Triest, en nogmaals triest. We horen over het vertrek van verplegend personeel, maar beseffen niet wat er in de praktijk gebeurt. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik de kinderafdeling zag.”

Het is algemeen bekend dat ook personen die de zorgopleidingen bij het EFS Covab College volgen, na of tijdens de opleiding al kiezen voor een ziekenhuis in het buitenland. President Chan Santokhi heeft vrijdag in zijn jaarrede met geen woord gerept over het aanpakken van de braindrain binnen deze twee sectoren. Wel gaf hij aan dat onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg prioriteit zullen hebben bij structurele hervormingen. Volgens hem zijn de huidige financiële middelen niet toereikend om aan alle behoeften, tijdig en in voldoende mate, te voldoen.