Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » LBB laat 32 op ‘Zanderij’ in bagage 2 reizigers onderschepte zangvogels vrij in de natuur

LBB laat 32 op ‘Zanderij’ in bagage 2 reizigers onderschepte zangvogels vrij in de natuur

De dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) heeft op respectievelijk 17 april en 25 april een aantal in beslag genomen zangvogels ontvangen van de politie. Deze vogels zijn in beslag genomen op de Johan Adolf Pengelluchthaven en inmiddels in de natuur vrijgelaten.

De eerste partij betrof 21 zangvogels, terwijl de tweede partij 11 zangvogels betrof. De vogels zouden gesmokkeld worden naar Nederland. Bij de eerste smokkel werd gebruikgemaakt van een kooi in de  handbagage. Bij de tweede smokkel werden de vogels in tandpasta dozen verborgen.

De personen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Er is ook een boeteoplegging van SRD 10.000 per vogel. De vogels zijn door LBB Natuurbeheer in de vrije natuur losgelaten.

De dienst ’s Lands Bosbeheer attendeert erop dat invoer en uitvoer van in het wild levende dieren en planten, zo ook delen ervan en of producten vervaardigd uit delen ervan vergunningplichtig is (Suriname Forest Service). Invoer en uitvoer van in het wild levende planten en dieren, zo ook delen ervan en of producten vervaardigd uit delen ervan die onder de Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) vallen, zijn eveneens CITES vergunningplichtig.