Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Landdistributie Suriname bijna van voor af aan

Landdistributie Suriname bijna van voor af aan

PARAMARIBO, 17 mei – De verdeling van vrije domeingrond moet bijna weer uitgevonden worden. Volgens minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke Ordening Grond & Bosbeheer is er de afgelopen jaren veel misgegaan op het ministerie. Er lopen bijna twintigduizend aanvragen voor een stuk grond. Aanvragers hebben nauwelijks zicht op behandeling van hun aanvraag.

Daar moet dringend verandering in komen. “Het belangrijkste nu is werken aan de organisatiestructuur, medewerkers moeten weten wat hun status, rechten en plichten zijn”, zegt Kromosoeto. Daar is lange tijd onduidelijkheid over geweest. Veel kon fout gaan doordat personen die vergaande besluiten mochten nemen, buiten schot bleven. Met de nieuwe aanpak moeten taken goed verdeeld zijn. de achterstand wat de aanvragen betreft, kan dan goed worden aangepakt.

Het mag niet al et lang duren, ook omdat ingespeeld moet worden op de bouwplannen van de regering. “Nu is er een lijst van mensen die niet weten wat hun status precies is. We hebben hooguit twee maanden nodig voor de organisatie, dan denk ik dat we een gestroomlijnd ministerie zullen hebben”, aldus Kromosoeto. Ook de bestemming van gronden krijgt meer aandacht. Het gebeurt maar al te vaak dat bijvoorbeeld landbouwgrond verder verkocht wordt als bouwgrond.