Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Landbouwsamenwerking Suriname-India bekrachtigd met MoU voor 2023-2027

Landbouwsamenwerking Suriname-India bekrachtigd met MoU voor 2023-2027

Landbouwsamenwerking tussen Suriname en India heeft een enorm potentieel voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling, het verbeteren van voedselzekerheid en het stimuleren van economische groei. In dit kader heeft op 5 juni tijdens de herdenking van 150 jaar Hindostaanse immigratie, de ondertekening plaatsgevonden van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname, vertegenwoordigd door minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), en India vertegenwoordigd door de Indiase ambassadeur Shankar Balachandran.

De ondertekening gebeurde in het bijzijn van president Chandrikapersad Santokhi en de Indiase presidente Droupadi Murmu.

Deze overeenkomst betreft de samenwerking op het gebied van landbouw en aanverwante sectoren voor de periode 2023-2027. De samenwerking zal zich onder andere richten op uitwisseling van informatie en deskundigheid op het gebied van landbouwvoorlichting en innovatieve voorlichtingsmethoden, landbouwmechanisatie, publiek-private partnerschappen, modernisering van slachthuizen, voedselverwerkingstechnologie, oprichting en uitbreiding van laboratoria voor het testen van levensmiddelen, en bodem- en waterbeheer.

LVV-minister Sewdien is zeer ingenomen met het brede scala aan voordelen en tastbare resultaten die de agrarische samenwerking tussen Suriname en India biedt. Behalve de toekomstige gedeelde kennis, technologie en middelen om de productiviteit, voedselzekerheid, economische groei, milieuduurzaamheid en capaciteitsopbouw te verbeteren, is volgens de bewindsman het belangrijkste resultaat van deze samenwerking het bereiken van duurzame agrarische ontwikkeling.