Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Lancering Regionaal RENFORESAP project 2018-2010

Lancering Regionaal RENFORESAP project 2018-2010

The Protected Areas Commission of Guyana is een samenwerking aangegaan met French Guiana Amazonian Park en de ministeries van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en Regionale Ontwikkeling in Suriname ten aanzien van het RENFORESAP project “Strengthening the Network of Protected Areas in the Guiana Shield and their contributions to sustainable development in respect of local cultures, values and lifestyles”.

Het Guyana Schild bevat één van ’s werelds belangrijkste ecosystemen. Onderhoud van dit ecosysteem is daarom van uiterst belang en hangt af van een balans tussen duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, transformatie van bepaalde gebieden, het creëren nieuwe beschermde gebieden, het respecteren van lokaal erfgoed en lokale culturen, alsook het vergroten van de bewustwording en het versterken van instituten. Beschermde gebieden, die bijna een derde van het Guyana Schild bedekken, zijn een belangrijk instrument om deze balans te realiseren.

Eén van de doelen van het RENFORESAP project is het versterken van de veerkracht van het bos en de lokale bevolking. Een ander doel is het om de capaciteit van het management van de beschermde natuurgebieden in de drie Guyana’s te versterken om de uitdagingen, die alle drie de landen ervaren, tegen te kunnen gaan.

Het project loopt van 2018-2020 en brengt de verschillende manangers uit de regio samen, alsook internationale organisaties, zoals Conservation International, WWF Guianas, de Frankfurt Zoological Society en Amazon Conservation Team. De implementatie zal afwisselend door Cayenne, Paramaribo en Georgetown worden gecoördineerd, waarbij een project manager aangenomen zal worden, die in alle drie de landen gestationeerd zal worden.

75% van de financiering van het project komt van Europese fondsen het European Regional Development Fund in het kader van INTERREG – Amazonia Cooperation Programme.