Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Koopkrachtversterking nog steeds troef tijdens gesprekken regering en vakbeweging

Koopkrachtversterking nog steeds troef tijdens gesprekken regering en vakbeweging

Binnen de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is het zo dat tijdens de gesprekken met de regering de kwestie rond de koopkrachtversterking de rode draad vormt. De positie van de werkers mag niet achteruitgaan. Uiterlijk donderdag moet de regering reageren op voorstellen van de vakbeweging met betrekking tot de positie van de werkenden. Normaal gesproken zal de koopkrachtversterking van SRD 2500 per maand tot en met eind november worden uitbetaald.

De vakbeweging zoekt mogelijkheden om de situatie van de werkenden te verbeteren. Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft de regering gevraagd de SRD 2500 in het salaris van de ambtenaren en landsdienaren te incorporeren. Indien de regering hiermee niet akkoord gaat, is op tafel gelegd om de koopkrachtversterking ook in 2024 te continueren.

Via de STVS zei Miskin dat bij het incorporeren van de koopkrachtversterking in het loon, werkers netto niet achteruit mogen gaan. Door de steeds stijgende kosten voor nutsvoorzieningen en levensonderhoud is de SRD 2500 bij lange na niet meer voldoende.

De CLO-topman geeft aan dat de regering een aantal zaken moet doorvoeren om de positie van de werkers niet verder achteruit te laten gaan. Zo moet met de invoering van de belasting toegevoegde waarde (btw) de loonbelasting worden afgeschaft. Anders betalen de loontrekkers dubbel aan belastingen.

Ravaksur heeft als standpunt te kennen gegeven dat de loonbelasting geleidelijk aan moet worden afgebouwd. Deze week zal de regering duidelijk maken aan de Ravaksur wat haar besluit is ten aanzien van de koopkrachtversterking.