Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » King: “Rapportage over suïcidegevallen moet correct geschieden”

King: “Rapportage over suïcidegevallen moet correct geschieden”

Statistische gegevens van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) uit 2021 geven aan dat het zelfmoordcijfer in Suriname 23,2 per 100.000 bedraagt. Volgens de PAHO is dit significant hoger dan het regionale cijfer. Ook behoort Suriname tot de tien landen met de hoogste zelfmoordcijfers wereldwijd.

Caricom-jeugdambassadeur Fay King zegt dat dit zorgwekkend is. Vooral de trend waarbij steeds meer jongeren hun strijd met mentale stoornissen verliezen, vindt King grimmig. Zij spreekt zich verder uit over de wijze waarop gevoelige informatie omtrent zelfdoding de samenleving binnenstroomt.

“Bij dit soort gevallen hebben we gemerkt dat de manier waarop de informatie wordt overgebracht van invloed kan zijn op verschillende delen van de samenleving. Familieleden van slachtoffers, maar vooral ook mensen die worstelen met hun mentale gezondheid, kunnen door de berichtgeving worden geraakt”, zegt King.

Dit is voor haar de aanleiding geweest om samen met psycholoog Juljo Cruden de workshop: ‘Mental Health and Suicide Reporting’ te organiseren voor journalisten en andere medewerkers binnen de media. Het evenement wordt gefinancierd door het Nationaal Jeugd Instituut (NJI) en verder ondersteund door de Mentale Gezondheidsafdeling van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

De workshop zal op zaterdag 14 oktober plaatsvinden in het Lallarookh-gebouw. De Caricom-jeugdambassadeur geeft aan dat er bewust is gekozen voor de maand oktober, omdat deze door de Verenigde Naties erkend wordt als ‘Wereld Mentale Gezondheidsmaand.’ Dit is onder andere bedoeld om bijzondere aandacht te schenken aan de mensen die leven met mentale gezondheidsproblemen en ook om het stigma rondom dit onderwerp te helpen verminderen.

“Met deze workshop willen we journalisten de tools en resources bieden om op de juiste wijze te rapporteren over zelfmoord. Maar zeker ook dat zij beseffen hoe belangrijk het is om collega’s onderling ook bewust te maken over hun verantwoordelijkheid met betrekking tot het overbrengen van de informatie”, geeft King aan. Zij spreekt verder de hoop uit dat ook het bewustzijn over mentale gezondheid wordt verhoogd.