Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Kinderen en de hitte

Kinderen en de hitte

SURINAME ONDERVINDT NET als veel andere landen de gevolgen van klimaatverandering. Dat is onder andere te merken aan de verzengende hitte. Het weer is, om het zo te zeggen, van slag. Als doekje voor het bloeden sluiten voorlopig de scholen om twaalf uur, overigens geen nieuwigheid. Het is een maatregel die tietallen jaren geleden al werd toegepast in de hete maanden.

Maar deze maatregel is nu, meer dan ooit te voren zeer welkom, omdat het niet onaannemelijk is dat zowel leerlingen als leerkrachten niet optimaal kunnen presteren in haast leslokalen waarvan de ventilatie niet zelden benedenmaats is. Denk daarbij aan de lokalen waar praktische les lichamelijke opvoeding wordt verzorgd.

Voorlichting over klimaatverandering, vooral de invloed op onder andere het warme weer op de gezondheid moet geen overbodige luxe zijn

Voor zover nog niet gebeurt zou het goed zijn als op school extra aandacht wordt besteed aan de gevolgen van klimaatverandering, in deze, vooral waar het gaat om de temperatuur. Kinderen moet geleerd worden hoe met de ongewone hitte om te gaan. Ze moeten beginnen eraan te wennen, want beter zal het zeker niet worden, als we de deskundigen mogen geloven kan het erger.

De vraag mag gesteld worden wat kinderen doen vanaf twaalf uur als de school uit is. Huiswerk maken is even zinloos als in de klas zitten en kan liever gedaan worden later op de dag wanneer het iets minder heet is. Kinderen spelen graag, als ze niet met hun telefoon of ipad bezig zijn. Het spelen, het bewegen is een goede mogelijkheid om het lichaam in conditie te houden.

In veel kinderrijke buurten ontbreekt het aan (voldoende) speel- en  spelaccommodaties. In ons maandagse commentaar hebben wij er – los van de weersomstandigheden – vaak op gewezen dat er groot gebrek is aan faciliteiten om te sporten, te bewegen. Ook is reeds de vraag gesteld wat gedaan is met de resultaten van de inventarisatie van (recreatie)sportfaciliteiten in het hele land, die de regering heeft laten uitvoeren, als dan tenminste gebeurd is.

Gelet op het cliché-argument dat er geen geld is mag er van uit gegaan worden dat niet geïnvesteerd is in de vaak deplorabele staat  van veel sportaccommodaties. Dit achterstallige onderhoud wreekt zich vooral in deze periode van haast ondraaglijke hitte. Misschien kunnen de autoriteiten dit aangrijpen om vooral in kinderrijke buurten alternatieven te starten om kinderen – vooral in de open lucht –  te laten sporten/bewegen.

Kinderen hebben wereldwijd het recht om te spelen, om zich te ontspannen. Dat is deel van hun vorming. Voorlichting over klimaatverandering, vooral de invloed op onder andere het warme weer op de gezondheid moet geen overbodige luxe zijn.

De tijd die gebruikt wordt om vaak zinloze ‘informatieve’ (propaganda) programma’s van de overheid uit te zenden kan liever worden toegewezen aan deskundigen die de burgers in het algemeen en jongeren in het bijzonder te informeren over klimaatverandering en wat de gevolgen op hun gezondheid heeft. Met op maat gesneden voorlichting kunnen voorzieningen worden getroffen om bloot te leggen wat onder de huidige omstandigheden gedaan moet worden om het hoofd te bieden aan de hitte.