Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Kanhai in 8-decemberstrafproces: “OM heeft waanzinnigheden verkondigd”

Kanhai in 8-decemberstrafproces: “OM heeft waanzinnigheden verkondigd”

Irvin Kanhai, de advocaat van de verdachten Desi Bouterse, Stephanus Dendoe, Iwan Dijksteel, Ernst Gefferie en Benny Brondenstein, is van mening dat het Openbaar Ministerie (OM) tijdens het requisitoir in het hoger beroep van het 8-decemberstrafproces waanzinnigheden heeft verkondigd.

Op 31 juli zal de advocaat de gelegenheid krijgen om te reageren op de argumenten, die gisteren door het OM zijn gepresenteerd. Vervolgens zullen de verdachten de gelegenheid krijgen om hun laatste woord te uiten, waarna er op een andere datum uitspraak zal volgen.

Volgens Kanhai is er tijdens het proces geen duidelijkheid gekomen over wat is gebeurd in het Fort Zeelandia op 7, 8 en 9 december. “Die duidelijkheid is niet gekomen, omdat we niet ervan kunnen uitgaan dat militairen moeten oefenen om op twee meter afstand iemand dood te schieten”, zegt Kanhai. Daar heeft een militair geen oefening voor nodig.

De nodige moeite is niet gedaan om te kunnen verklaren wat zich precies heeft voorgedaan, is de raadsman van oordeel. Hij noemt het lachwekkend wanneer de vervolgingsambtenaar zegt dat er schietoefeningen zijn gehouden, omdat een militair niet hoeft te oefenen om iemand op twee meter afstand dood te schieten. “Dat kan ook een kind van vijf jaar doen op twee meter afstand”, zegt Kanhai.

De advocaat merkt op dat het OM er wel aan vasthoudt dat er sprake is van voorbedachten rade. Echter vraagt hij zich af uit welke bewijsmiddelen dat blijkt. Er zijn zeker drie verklaringen geweest van kroongetuige Ruben Rozendaal.

Volgens Kanhai heeft Rozendaal alle vergaderingen bijgewoond en dat hij nooit heeft verklaard dat er gesproken werd over het executeren van mensen. Als gekeken wordt naar het obductierapport en het aantal schoten dat is gelost dan is er iets ‘geks’ gebeurd in het Fort Zeelandia, merkt Kanhai op. “Je hebt maar twee schoten nodig om iemand dood te maken”, zegt hij.

Als iemand verantwoordelijk is voor de beeltenissen van het jaar 1982 en ook december 1982 dan zijn het buitenlanders geweest die de mogelijkheid hebben willen creëren om ons land te dekoloniseren, is Kanhai van oordeel.

De hoger beroepszaak in het Decemberproces nadert zijn einde. Kanhai wil niet prijsgeven als zijn cliënten op de dag van de uitspraak zullen verschijnen.

Na 31 juli zal er een datum uitgekozen worden voor de uitspraak. Kanhai zegt verder dat ze de mogelijkheid openhouden om de zaak internationaal aan te vechten als de uitspraak niet in het voordeel van zijn cliënten uitvalt.