Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Kaartuitleg: De Gazastrook

Kaartuitleg: De Gazastrook

Kaartuitleg: De Gazastrook

Recente aanvallen op Israël door Hamas hebben de Gazastrook stevig in de schijnwerpers van de mondiale nieuwscyclus geplaatst.

Terwijl conflicten in dat deel van de wereld uitvoerig worden behandeld in de krantenkoppen en nieuwsverhalen, krijgen fundamentelere feiten over Gaza minder aandacht. Met deze infographic willen we een aantal van deze hiaten opvullen, waaronder demografische gegevens, infrastructuur en meer.

Hieronder schetsen we drie belangrijke feiten die u moet weten over de Gazastrook en de mensen die daar wonen:

  1. Gaza is jong en steeds drukker
    Gaza heeft een hoog vruchtbaarheidscijfer (3,9), en als gevolg daarvan bestaat bijna de helft van de mensen die daar wonen uit kinderen. Een groot deel van deze snelgroeiende bevolking woont in drukke steden en kampen die tot de dichtstbevolkte gebieden ter wereld behoren.

De meerderheid van de mensen in de Gazastrook wordt door de VN officieel als vluchteling beschouwd. Gedurende vele decennia zijn vluchtelingenkampen permanente nederzettingen geworden, die opgaan in de omliggende stedelijke gebieden. Ruim 80% van de bevolking is voor basisvoorzieningen en levensonderhoud afhankelijk van internationale hulp.

Wat religie betreft is Gaza zeer uniform. 99% van de bevolking zijn soennitische moslims. Dit is vergelijkbaar met Egypte en andere Noord-Afrikaanse landen.

  1. Het gebied wordt streng gecontroleerd
    Israël heeft een land-, lucht- en zeeblokkade afgedwongen sinds 2007, toen Hamas de controle over de Gazastrook overnam en het Israëlische veiligheidskabinet de regio als een ‘vijandige entiteit’ bestempelde. De landgrens van de Gazastrook is zwaar versterkt en bestaat uit dubbeldraads hekwerk en betonnen barrières. Deze grenzen volgen de “Groene Lijn”, een scheidslijn die werd vastgesteld na het einde van de Arabisch-Israëlische Oorlog. Er is ook een bufferzone van 100 tot 300 meter binnen de grens van het grondgebied, waar de toegang beperkt is.

Er zijn twee grensovergangen – één naar Egypte in het zuiden en één naar Israël in het noorden – die een beperkt aantal burgers kan oversteken. In de loop der jaren zijn grensovergangen aan de oostkant van het grondgebied gesloten. Er is een extra grootschalige grensovergang in de benedenhoek van het grondgebied die dient als controlepunt voor goederen die vanuit Egypte binnenkomen.

Het luchtruim van de regio wordt gecontroleerd door Israël. Zelfs de elektromagnetische ruimte is beperkt, wat betekent dat veel Palestijnen afhankelijk zijn van 2G en 3G.

  1. De infrastructuur is fragmentarisch
    Meerdere jaren van conflict en onderinvestering hebben de infrastructuur in een groot deel van de Gazastrook in puin gelegd.

Er is bijvoorbeeld maar één dieselcentrale die de hele regio bedient. Er lopen elektriciteitsleidingen naar Gaza vanuit buurland Israël, maar zelfs in perioden zonder conflict kent de regio een groot elektriciteitstekort.

Gaza heeft toegang tot zoet water via de Coastal Aquifer – een ondergrondse watervoorziening die slinkt als gevolg van overmatige winning – en via ontziltingsinstallaties. Internationale hulpinspanningen verbeteren de situatie, maar de infrastructuur blijft beschadigd door verwaarlozing en periodieke luchtaanvallen.

De waterzuiveringsinfrastructuur is langzaam verbeterd dankzij buitenlandse hulp, en er komt nu minder ongezuiverd rioolwater in de Middellandse Zee terecht. Deze schoonmaakinspanning heeft bijgedragen aan het creëren van meer recreatiemogelijkheden langs de stranden van het gebied.