Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Justitieminister Belfort wil schrijnend tekort aan rechters inlopen

Justitieminister Belfort wil schrijnend tekort aan rechters inlopen

Justitieminister Edward Belfort op bezoek bij pg Subhaas Punwasi

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie wil zich inzetten om het huidig aantal rechters van meer dan 15 op te voeren. Hij stelt voor dat dit jaar nog gestart wordt met de voorbereiding  van een nieuwe opleiding voor rechterlijke ambtenaren (Raio) om zodoende het schrijnend tekort aan rechters te kunnen opheffen. Dit gaf de minister vrijdag te kennen tijdens zijn officieel kennismakingsbezoek aan het Openbaar Ministerie. Thans zijn er twee opleidingen voor rechterlijke ambtenaren (raio’s) gaande, waaraan in totaal 16 cursisten deelnemen. Per opleiding waren er tien deelnemers, maar gaande het traject zijn per onderdeel twee participanten uitgevallen.

De eerste opleiding, die van de staande magistratuur, werd gestart in januari 2008 en zal in december dit jaar worden afgerond. De opleiding van de zittende magistratuur waarmee in januari 2010 een aanvang werd gemaakt, duurt tot en met 2014.  Procureur Generaal (pg) Subhaas Punwasi is blij met het signaal van de bewindsman. De pg gaf bij deze ontmoeting een uiteenzetting van de werkzaamheden van het OM en haalde daarbij ook brandende zaken als huisvesting, de kwaliteit van politiedossiers en het tekort aan eenvoudig personeel.

Minister Belfort die voor zijn aantreden als minister reeds bekend was met vooral het huisvestingsprobleem van het Openbaar Ministerie, onderstreepte de bezorgdheid van de pg. Hij beloofde de  leden van het OM zich te beijveren dat hun intrek in het nieuwe gebouw aan de Limesgracht binnenkort een feit wordt. De minister is het ermee eens dat er heel wat schort aan de politiedossiers en dat er zeker verandering daarin moet komen. De Justitie-minister is er voorstander van dat de pg op regelmatige basis instructies aan het korps geeft, zodat het terugsturen van dossiers voor correcties beperkt wordt. Het veiligheidsaspect met betrekking tot het werk van het OM heeft ook de aandacht van de bewindsman. Punwasi die namens de overige leden van het OM het woord voerde, zegde de minister de volle ondersteuning toe. Hij benadrukte dit met: ‘uw succes is ons succes en ons succes is ook uw succes’.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant