Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Justitie minister wil schrijnend tekort aan rechters inlopen

Justitie minister wil schrijnend tekort aan rechters inlopen

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie wil zich inzetten om het huidig aantal rechters van meer dan 15 op te voeren. Hij stelt voor dat dit jaar nog gestart wordt met de voorbereiding  van een nieuwe opleiding voor Rechterlijke Ambtenaren (Raio) om zodoende het schrijnend tekort aan rechters te kunnen opheffen.

Dit gaf de minister vrijdag te kennen tijdens zijn officiële kennismakingsbezoek aan het Openbaar Ministerie. Thans zijn er twee opleidingen voor Rechterlijke Ambtenaren (Raio’s) gaande, waaraan in totaal 16 cursisten deelnemen. Per opleidingen waren er tien deelnemers, maar gaande het traject zijn per onderdeel twee participanten uitgevallen. De eerste opleiding, die van de staande magistratuur, werd gestart in januari 2008 en zal in december dit jaar worden afgerond. De opleiding van de zittende magistratuur waarmee in januari 2010 een aanvang werd gemaakt, duurt tot en met 2014.  Procureur Generaal (PG), mr. Subaas Punwasi is blij met het signaal van de bewindsman.

De PG gaf bij deze ontmoeting een uiteenzetting van de werkzaamheden van het OM en haalde daarbij ook brandende zaken als huisvesting, de kwaliteit van politiedossiers en het te kort aan eenvoudig personeel. Minister Belfort die voor zijn aantreden als minister reeds bekend was met vooral het huisvestingsprobleem van het Openbaar Ministerie onderstreepte de bezorgdheid van de PG. Hij beloofde  de  leden van het OM zich te beijveren dat hun intrek in het nieuw gebouw aan de Limesgracht binnen kort een feit wordt.

De minister is er mee eens dat er heel wat schort aan de politiedossiers en dat er zeker verandering daarin moet komen. De Justitie minister is er voorstander van dat de PG op regelmatige basis instructies aan het korps geeft, zodat het terug sturen van dossiers voor correcties beperkt wordt. Het veiligheidsaspect met betrekking tot het werk van het OM heeft ook de aandacht van de bewindsman. Mr. Punwasi die namens de overige leden van het OM het woord voerde, zegde de minister de volle ondersteuning toe. Hij benadrukte dit met: ‘uw succes is ons succes en ons succes is ook uw succes’.