Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘JRS-leden die corrupt bezig zijn mogen de jeugdraad verlaten’

‘JRS-leden die corrupt bezig zijn mogen de jeugdraad verlaten’

“Ik vind het oneerlijk en jammer dat er op een subtiele manier wordt gezegd dat wij als jeugdigen niet weten waarover we het hebben. Er wordt alleen de nadruk gelegd op het hebben van bewijs.” Dit zegt Jelani Hooghart, lid van de Jeugdraad Suriname (JRS), tegen de Ware Tijd naar aanleiding van mogelijke corruptie bij dit instituut tijdens de verkiezing van de voorzitter, ondervoorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Tekst Valerie Fris

Beeld AWJ

Jelani Hooghart noemt het ongehoord als zou blijken dat er leden in het orgaan zitten puur om eigen belang. “JRS-leden die corrupt zijn mogen de jeugdraad verlaten”, zegt ze resoluut. De mogelijke corruptie is publiekelijk gemaakt door Ceejay Wiebers, die tot aan de verkiezingen van vrijdag fungerend voorzitter was. Er zouden volgens hem iPads, iPhones en auto’s zijn beloofd aan sommige leden voor hun stem.

Gedragscode

Rajeev Goerdin, die overtuigend werd gekozen tot voorzitter, liet op Facebook weten dat hij minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) zou vragen om een onderzoek in te stellen. De bewindsman zegt tegen de krant dat hij het schrijven van de voorzitter nog niet heeft ontvangen, maar dat hij wel een WhatsAppbericht van hem kreeg dat het is opgestuurd.

Mac Andrew zegt dat het op dit moment van belang is dat er zo gauw mogelijk weer rust komt binnen de JRS, zodat die eindelijk met zijn echte werk kan beginnen. “De ontwikkeling van Suriname en in het bijzonder van de Jeugdraad Suriname en de ontwikkeling van jongeren hoort te allen tijde voorrang te genieten boven enge partij-  of persoonlijke belangen.”

De minister laat weten dat hij partijpolitiek het liefst zo ver mogelijk buiten de JRS houdt, zodat de jongeren in eenheid en respect met elkaar kunnen samenwerken om antwoorden te vinden over issues die hen regarderen. “Het is wel duidelijk dat er een gedragscode moet worden opgesteld voor de Jeugdraad Suriname. Ik zal het NJI (Nationaal Jeugdinstituut, … red.) vragen om een concept gedragscode te ontwikkelen”, besluit Mac Andrew.

Geheime vergaderingen

Na de onthullingen van Wiebers – eerst op Facebook en vervolgens in de media – trad ook Refaja Lindveld naar buiten. Zij weet dat er geheime vergaderingen zijn gehouden voorafgaand aan de verkiezingen. Lindveld was ondervoorzitter van de verkiezingscommissie, maar zegt niet bij alles te zijn betrokken. Het lid hoopt dat de AWJ-minister een onderzoek zal instellen naar wat er is gebeurd rond de verkiezingen.

Mitesh Bhaggoe, waarnemend directeur van het NJI, ontkent de beschuldigingen. Zowel hij als onderdirecteur Hakiem Lalmahomed zou volgens Wiebers op de hoogte zijn van beloftes die zijn gedaan aan enkele JRS-leden. “Ik ben een integer mens, die keihard werkt om jongerenparticipatie naar hogere hoogte te tillen in Suriname”, aldus Bhaggoe.

Niet politiek actief

Gracelynn Amautan, die werd gekozen tot ondervoorzitter en onder anderen Wiebers versloeg, heeft intussen in een brief aan de minister gezegd onterecht door hem en Lindveld te zijn beschuldigd. Ze ervaart de uitspraken als smaad en laster en wil dat de twee leden hun verontschuldigingen aanbieden in de media. Amautan vraagt dat rekening wordt gehouden met haar recht op privacy en dat andere leden geen persoonlijke informatie van haar naar buiten brengen.

De ondervoorzitter doet ook een beroep op de bewindsman om onderzoek te doen naar eventuele politieke functies van Wiebers binnen de Partij voor Recht en Ontwikkeling. Zij verwijst naar een Facebookbericht van 2019 waarin staat dat hij secretaris was van de jongerenraad.

Wiebers ontkent nog politiek actief te zijn. Hij had al vóór de verkiezingen voor de Jeugdraad Suriname afgezien van zijn politieke activiteiten, omdat één van de vereisten om tot lid te worden verkozen is dat kandidaten niet politiek actief mogen zijn.

Onduidelijkheden

Al op de eerste vergadering van de Jeugdraad Suriname op 12 augustus bleken er onduidelijkheden, onder meer over het huishoudelijk reglement. Hooghart geeft aan dat er in principe geen sprake was van zo een document. “De avond vóór de vergadering hebben we een file gehad die zou moeten dienen als ‘huishoudelijk reglement’, maar dat document moest eerst worden besproken met de voorzitter van de raad en dat is niet gebeurd.” Daarom dienden enkele leden een motie in. Nadat Wiebers als fungerend voorzitter het reglement had ondertekend, werd de vergadering voortgezet.

Lindveld, die het ook niet eens was met de manier waarop het ordereglement tot stand kwam, zegt dat het er veel van wegheeft dat het NJI voor de jongeren wil bepalen wat moet gebeuren. “Wij vormen de Jeugdraad Suriname en niet het NJI. Hij faciliteert ons en moet ons helpen en begeleiden waar we vastzitten, maar nu ziet het er anders uit.”

Met alle issues die spelen, vindt Lindveld dat ze niet prettig functioneert binnen de raad. Toch zal ze zich blijven inzetten omdat er jongeren zijn die op haar hebben gestemd. Ze is niet bang voor rancune of dat zij uit de raad wordt gezet. Volgens haar is in artikel twee van het ordereglement opgenomen hoe het lidmaatschap kan worden beëindigd. Enkele mogelijkheden zijn eigen verzoek, afwezigheid wegens ongegronde redenen voor ten minste drie maanden aaneensluitend en deelname aan een criminele organisatie.

Als fungerend voorzitter leidde Ceejay Wiebers de eerste openbare vergadering van de Jeugdraad Suriname op 12 augustus. Twee dagen daarna liet het ministerie van AWJ weten dat de vergadering werd verdaagd omdat de Jeugdraad Suriname zijn ordereglement nog niet had goedgekeurd.-.