Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Jogi vraagt serieuze aandacht regering voor financiële onzekerheid padieboeren

Jogi vraagt serieuze aandacht regering voor financiële onzekerheid padieboeren

Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vraagt de serieuze aandacht van de regering voor de financiële onzekerheid waarin de kleine padieboeren in Nickerie zitten. De padieoogst loopt ten einde en vele padieboeren weten nog steeds niet hoeveel en wanneer ze zullen worden uitbetaald voor geleverde padie aan de rijstverwerkers/pelmolenaars.

De minimum opkoopprijs van een baal natte padie van 79 kilogram, dat aanvankelijk op SRD 850 was afgesproken tussen de regering en de rijstverwerkers, is vanwege de slechte kwaliteit van de padieoogst naar beneden bijgesteld op SRD 750. Maar, zelfs deze prijs krijgen de boeren niet voor hun padie. Bij aflevering van hun padieoogst aan rijstverwerkers weten de boeren niet welke prijs ze zullen krijgen.  In sommige gevallen wordt mondeling een prijs van SRD 650 per baal afgesproken, maar wanneer de uitbetaling zal geschieden blijft onduidelijk.

Slechte oogst en financiële verliezen

Deze prijs ligt ver beneden de kostprijs van de boer. Door onder meer klimatologische omstandigheden is de kwaliteit van de oogst dit seizoen zeer laag. Rijstverwerkers hebben zich hierover bij de regering beklaagd, waarna afgesproken werd de minimum opkoopprijs naar beneden bij te stellen. Het financieel verlies voor de padieboer is enorm. Eerder heeft Landbouw-minister Parmanand Sewdien laten doorschemeren dat de overheid deels zou inkomen met compensatie. Het is niet duidelijk aan wie de eventuele compensatie zou worden verstrekt: rechtstreeks aan de boeren of via de rijstverwerkers op basis van hoeveelheden opgekochte padie.

Jogie heeft maandag in het parlement de serieuze aandacht gevraagd van de regering voor de situatie van de padieproducenten. Hij doet een dringend beroep op de regering om spoedig met zowel de rijstverwerkers als met de padieboeren rond de tafel te zitten. Jogi vraagt de regering maximale ondersteuning te geven aan de padieboeren. “Als deze mensen straks besluiten om niet in te zaaien, wat gaat het volk dan eten”, zegt Jogi. 

Irrigatiewater

Algemeen is bekend dat de beschikbaarheid van “goedkoop” kapitaal de belangrijkste factor is voor de padieboer om al dan niet in te zaaien. De situatie van de slechte kwaliteit van de oogst en de daarmee gepaard gaande financiële verliezen voor de boer, in combinatie met het gebrek aan voldoende irrigatiewater en het niet optimaal functioneren van de infrastructuur, vergroot de kans dat straks minder arealen zullen worden ingezaaid. De inzaaikalender begint op 1 november en duurt tot eind december. Rijstarealen worden nu reeds omgeploegd, en het wachten is op de aanvoer van water. Met de aanhoudende droogte  is dat een bron van grote bezorgdheid.   

SS