Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Jodensavanne op UNESCO Werelderfgoedlijst

Jodensavanne op UNESCO Werelderfgoedlijst

Op 19 september heeft Suriname met grote trots en blijdschap de Jodensavanne Archaeological Site op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. Tijdens de 45e vergadering van het World Heritage Committee werd unaniem besloten om deze site op te nemen vanwege de buitengewone universele waarde ervan.

De site omvat de historische Joodse nederzetting met twee begraafplaatsen (Beth Haim en de Creoolse begraafplaats), de ruïne van de Beraha veSalom Synagoge, authentieke aanmeerplaatsen, bakstenen funderingen van woningen, restanten van een militaire post en het begin van het Kordonpad. Ook omvat het de Cassipora Begraafplaats aan de Surinamerivier, nabij de monding van de Cassiporakreek, die de oudste en best bewaarde Joodse begraafplaats is in Suriname en de Amerika’s.

Deze erkenning door UNESCO komt na 25 jaar nadat Jodensavanne voor het eerst op de Tentatieve Lijst werd geplaatst door de Surinaamse regering. Stichting Jodensavanne heeft zich gedurende de jaren ingezet voor de conservering, het beheer en de bekendmaking van Jodensavanne, zowel nationaal als internationaal.

Country: Suriname
Site: Jodensavanne
Caption: The renovated remnants of Beracha VeSalom Synagogue
Image Date: September 2011
Photographer: Rachel Frankel/World Monuments Fund
Provenance: Site Visit
Original: email from Rachel Frankel

Het nominatiedossier en het managementplan werden in januari 2022 aangeboden aan UNESCO door de regering van Suriname, met steun van vele stakeholders, waaronder het dorpsbestuur van Redi Doti, deskundigen, instituten en financiële steun van de Nederlandse Ambassade.

Deze erkenning is een reden tot viering voor het hele Surinaamse volk. Dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen aan dit prachtige doel, van de pioniers van Stichting Jodensavanne tot de vele betrokkenen in binnen- en buitenland. Het opent een nieuw tijdperk voor Jodensavanne en de Inheemse gemeenschappen in Para Oost.

Orehistorische ruïnes bj oude stad Jericho op de Westelijke Jordaanoever

De VN-commissie heeft ook gestemd om prehistorische ruïnes in de buurt van de oude stad Jericho op de Westelijke Jordaanoever op de Werelderfgoedlijst van Palestina te plaatsen. Deze beslissing wordt betwist door Israël, dat het gebied controleert en geen Palestijnse staat erkent. Jericho is een van de oudste continu bewoonde steden op aarde en bevindt zich op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967, en hoewel de Palestijnen dit gebied voor hun staat willen, bevat het ook bijbelse plaatsen die belangrijk zijn in de Joodse religie. Israël is nog steeds partij bij de Werelderfgoedconventie en heeft deelgenomen aan de bijeenkomst waar deze beslissing is genomen.

De ruïnes bevatten prehistorische overblijfselen van menselijke activiteit, waaronder een permanente nederzetting die teruggaat tot het 8e millennium voor Christus. Overblijfselen uit de Midden-Bronstijd getuigen van een grote Kanaänitische stadstaat met een complexe bevolking.