Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Jeugdraad kiest Rajeev Goerdin als voorzitter; Jeugdparlement komt weg te vallen

Jeugdraad kiest Rajeev Goerdin als voorzitter; Jeugdparlement komt weg te vallen

PARAMARIBO — Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), zegt dat de overgang van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) naar de Jeugdraad Suriname (JRS) een weloverwogen beslissing is geweest. Hij heeft de raadsleden op het hart gedrukt om mee te werken aan de volledige overgang naar de Jeugdraad Suriname en zich niet te beroepen op zaken zoals die plaatsvonden ten tijde van het Nationaal Jeugdparlement, dat niet meer bestaat. Het is volgens de minister de tijd voor effectieve uitvoering van het jeugdbeleid met een sterke focus op jongeren en ontwikkeling. Hij heeft hen bemoedigd om in eenheid op te trekken om invulling te kunnen geven aan inspraak en betrokkenheid van de doelgroep bij het verduurzamen van het nationaal jeugdbeleid.

De verkiezing heeft vrijdag plaatsgevonden in de grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). Gracelynn Amautan is de ondervoorzitter van JRS, terwijl Xemilya Asanredjo is gekozen tot plaatsvervangend ondervoorzitter.

De gekozen jeugdvertegenwoordigers zullen meer dan voorheen in contact treden met jongeren over het gehele land. Hij is van mening dat de Jeugdraad  zich moet kunnen focussen op issues rakende de jeugd en hun mening daarover moet kunnen uiten. Een effectieve aanpak van deze issues en uitdagingen kan zeker wanneer jongeren worden gehoord en hun mening kunnen uitspreken. Mac Andrew accentueerde het belang van samenwerking binnen de raad om invulling te kunnen geven aan inspraak en betrokkenheid van de jongeren bij het verduurzamen van het nationaal jeugdbeleid. Er zijn tal van issues die enorm aandacht en aanpak behoeven. De minister noemde daarbij mental health, jeugdcriminaliteit, hoge dropout percentages en tienermoeders en slechte sociale economische omstandigheden waar jongeren onder gebukt gaan. Allemaal zaken die de Jeugdraad Suriname landelijk zal moeten aanpakken in samenspraak met de Surinaamse overheid.