Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Jeugdproblematiek vergt geïntegreerde en gecoördineerde aanpak

Jeugdproblematiek vergt geïntegreerde en gecoördineerde aanpak

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), heeft het initiatief genomen om de ministers, die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid, uit te nodigen voor overleg op 18 augustus 2023. De bedoeling van de meeting was om inzichten uit te wisselen welke moeten resulteren in het stroomlijnen van het jeugdbeleid op basis van een geïntegreerde aanpak en coördinatie.

De aanleiding voor dit initiatief was de steeds groter wordende jeugdproblematiek, waarbij de grafieken een stijgende lijn vertonen in agressief gedrag en geweld, criminaliteit, tienerzwangerschappen, slechte schoolprestaties, vroegtijdige schoolverlaters, kindermishandeling en mentale problemen. Minister Steven Mac Andrew, die als gastheer optrad, sprak van een eerste coördinatiemeeting en benadrukte de noodzaak om vaker op dit niveau bijeen te komen om beleid te bespreken voor een betere coördinatie, maar ook om te geraken tot geïntegreerd jeugdbeleid.

Minister Mac Andrew heeft zijn collega’s middels een presentatie het door AWJ ontwikkelde concept van Youth Power en Jeugdprofiel voorgehouden, welke vorig jaar gevalideerd zijn geworden door jongeren- en gemeenschapsorganisatie. Power is een acroniem, welke staat voor Participatie, Ontwikkeling, Weerbaarheid, Economische activiteiten en Rechten. De bewindsman hield zijn collega’s ook voor hoe en waar hun respectievelijke ministeries pasten in het concept van Youth Power.

Mac Andrew heeft ook aandacht gevraagd voor specifieke issues, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens van de leerplicht, de aanpak van mentale gezondheid van jongeren, maar ook kindermisbruik en mishandeling. Na de presentatie gingen de ministers en overige participanten in op het gepresenteerde concept van Youth Power en Jeugdprofiel, het beleid en ontwikkelingen op hun respectievelijke ministeries, maar ook uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden. Hierbij kwamen key issues, zoals het ernstig verval van normen en waarden, alsook de negatieve sociale impact van de economische situatie van het land op jongeren aan de orde.

De ministers en overige participanten waren het allemaal eens over de noodzaak van een geïntegreerde aanpak van het jeugdbeleid. Er komt op kort termijn een follow-up meeting ter verdere bespreking van aangedragen oplossingen, maar ook om het jeugdbeleid verder te stroomlijnen.